Menu
  English

  Aanmeldprocedure

  Hoe meld je je aan?

  De opleiding start jaarlijks in september en per studiejaar is een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Rotterdam heeft per jaar plek voor 48 studenten. Vanaf studiejaar 2025-2026 wordt het aantal gesubsidieerde plaatsen stapsgewijs uitgebreid.

  Stap 1: Plek reserveren door instelling/werkgever

  Aanmelding voor de opleiding verloopt via het Landelijk aanmeldportaal MPA. Instellingen/werkgevers kunnen (een) plek(ken) reserveren. Studenten kunnen zich niet zelf aanmelden, dit gaat altijd via de werkgever(s). Instellingen dienen vervolgens voor 1 mei de naam van een kandidaat door te geven. Deze deadline is bedoeld om te voorkomen dat hogescholen nog tot laat in de zomer bezig zijn met de aanmeldingen.

  Stap 2: Aanmelden bij de opleiding

  Als de reservering voor jouw opleidingsplaats is bevestigd, kun jij je voor de opleiding aanmelden via Studielink. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk 31 juli voorafgaand aan het studiejaar. De aanmeldprocedure vind je op de algemene aanmeldpagina.

  Stap 3: Afronden aanmelding

  Na je aanmelding krijg je te horen wat er nog nodig is om je inschrijving af te kunnen ronden. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van de betaling van het collegegeld.

  Stap 4: Premasterbijeenkomst

  Voordat de opleiding start vindt er een kennismaking en informatiebijeenkomst plaats, waar zowel student als opleider worden verwacht. Er is keuze uit 2 fysieke bijeenkomsten: eind mei of begin juni.

  Na je aanmelding krijg je hier vanuit de opleiding specifieke informatie over.

  De toelatingsprocedure is afgerond wanneer: 

  • de opleiding verklaart dat de student voldoet aan alle toelatingseisen. 
  • de student de gevraagde documenten heeft ingeleverd 
  • er door de student, de werkgever en de opleiding een leerarbeidsovereenkomst ondertekend is. 

    Lees het reglement inschrijfproces masteropleidingen