Menu Zoeken English

Advanced Nursing Practice duaal

 • Duur en startmoment

  2 jaar, september

 • Opleidingstype

  Duale Master

 • Taal

  Nederlands

Ben jij hbo-verpleegkundige en wil jij het medische en verpleegkundige domein combineren? Dan is deze master iets voor jou. Je wordt in twee jaar opgeleid tot verpleegkundig specialist.

De verpleegkundig specialist is een relatief nieuwe functie binnen de verpleegkundige beroepsgroep. Door taakherschikking breiden de taken zich uit, waardoor je het medische en verpleegkundige domein combineert. Je biedt vanuit het perspectief van de patiënt care en cure geïntegreerd aan, ter bevordering van de continuïteit en kwaliteit van zowel de verpleegkundige zorg als medische behandeling.

De functie van verpleegkundig specialist onderscheidt zich van een verpleegkundige door het zelfstandig vormgeven van het zorgproces van de patiënt en het aangaan van een behandelrelatie binnen jouw deskundigheid. Daarnaast weet je gebruik te maken van inzichten uit andere deskundigheidsgebieden. Ook ben je verantwoordelijk voor een proactieve houding in jouw beroepsontwikkeling. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor het uitoefenen van het beroep verpleegkundig specialist.

Je kunt werken in een klinische setting (algemeen/academisch), de ouderenzorg (verpleeg- en verzorgingshuizen), de eerstelijnsgezondheidszorg (huisartsen, ambulancezorg, GGD, thuiszorg) en de geestelijke gezondheidszorg of een instelling voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Werk en studie

De master Advanced Nursing Practice is een duale opleiding. Je volgt één dag in de week - op een vaste dag -  onderwijs op de hogeschool. Daarnaast ben je minimaal drie dagen werkzaam als verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) om je functie te ontwikkelen. Verder moet je rekening houden met minimaal 12 uur zelfstudie per week.

Het onderwijs

Acht onderwijskwartalen

De opleiding bestaat uit acht onderwijskwartalen (verdeeld over twee studiejaren). In elk onderwijskwartaal staat een ander thema centraal. Daarnaast krijg je ook onderwijs aangeboden met betrekking tot klinisch handelen, wetenschap, professionalisering en studieloopbaancoaching.

Wetenschappelijke component

De wetenschappelijke component is belangrijk in de opleiding. Je leert onderzoeksartikelen kritisch te lezen en beoordelen. Ook leer je een onderzoek op te zetten en uit te voeren. Ter afronding van de opleiding schrijf je een manuscript voor een onderzoeksartikel op basis van eigen, praktijkgericht onderzoek.

Medisch onderwijs

Het medisch onderwijs krijgt mede gestalte in samenwerking met de faculteit huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC. In het eerste studiejaar volg je daar het Practicum Klinisch Vaardigheden. Je leert de vaardigheden die nodig zijn om een medische anamnese af te kunnen nemen en om lichamelijk onderzoek te kunnen doen en interpreteren.

Zelfsturing

Tijdens de opleiding geef je zelf sturing aan je leerproces. Door middel van een digitaal portfolio laat je de ontwikkeling van je competenties zien. Deze competenties worden tijdens de opleiding ontwikkeld en versterkt door het volgen van onderwijs. Er worden verschillende theorieën, modellen en concepten aangereikt. Je opgedane kennis en vaardigheden pas je vervolgens toe in je praktijk.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door een team enthousiaste docenten. Zij hebben minimaal een afgeronde masteropleiding en een aantal docenten zijn werkzaam als verpleegkundig specialist. Tevens wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van gastdocenten uit de praktijk. Hierdoor is een zeer praktijkgerichte opleiding ontstaan met een stevige wetenschappelijke basis.

Begeleiding

Tijdens de studie wordt zowel vanuit de praktijkinstelling als de hogeschool begeleiding geboden.

Studieloopbaancoach

Tijdens de opleiding komt de positie van de verpleegkundig specialist uitgebreid aan de orde: hoe ga je om met je eigen functioneren en dat van anderen en hoe kun je de kwaliteit op de werkvloer borgen? Een studieloopbaancoach vanuit de hogeschool begeleidt je tijdens de opleiding. Met deze coach voer je regelmatig gesprekken over de voortgang in de competentieontwikkeling. Mede op basis hiervan richt je jouw studieactiviteiten in.

Praktijkopleider

Gedurende de opleiding heb je twee praktijkopleiders: een verpleegkundig specialist (VS) en een arts. Zij begeleiden jouw leerproces, geven feedback en bieden ondersteuning bij het ontwikkelen van je competenties.

Toetsing

Beroepsproduct

Je sluit elk leerarrangement af met een beroepsproduct. Dit kan een schriftelijk product of een presentatie zijn.

Praktijkvaardigheden

In de praktijk worden de klinische vaardigheden geoefend en door middel van korte praktijkbeoordelingen toon je aan dat je deze vaardigheden beheerst. Ook krijg je een toets Klinische Vaardigheden (anamnese en lichamelijk onderzoek). Deze wordt afgenomen door de docenten van de faculteit Huisartsengeneeskunde van het Erasmus MC. 

Kennistoetsen

Ook krijg je gedurende de studie drie schriftelijke kennistoetsen. Deze worden afgenomen op Hogeschool Rotterdam. Het gaat om de toetsen farmacologie en medische kennis. 

Assessment

Je uiteindelijke competenties worden getoetst via een assessment aan het einde van elk studiejaar, waarbij jouw digitale portfolio het uitgangspunt is.

Competentieprofiel

De opleiding is gebaseerd op het landelijke competentieprofiel van de verpleegkundig specialist MANP. Dit profiel is gemaakt op basis van de Canmeds-systematiek, waarin zeven competentiegebieden worden onderscheiden.

Dit is het centrale competentiegebied van verpleegkundig specialisten. Zij maken daarbij gebruik van wetenschappelijke kennis, klinische vaardigheden en een professionele attitude om binnen hun specialisme patiëntgerichte zorg te verlenen.

Verpleegkundig specialisten dragen zorg voor een effectieve communicatie en interactie met patiënten en andere betrokkenen.

Verpleegkundig specialisten werken samen met artsen, verpleegkundigen en andere beroepsgroepen om optimale patiëntenzorg te realiseren.

Verpleegkundig specialisten participeren in het organiseren van zorgprocessen en leveren een bijdrage aan de organisatie doordat zij nieuwe ontwikkelingen signaleren en innovaties stimuleren en introduceren.

Verpleegkundig specialisten maken op een verantwoorde manier gebruik van hun deskundigheid en invloed om de gezondheid en het welzijn van individuele patiënten, groepen patiënten en bevolkingsgroepen te bevorderen.

Verpleegkundig specialisten geven blijk van een commitment ten aanzien van levenslang leren en leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van klinische en wetenschappelijke kennis en de verspreiding van hun deskundigheid.

Verpleegkundig specialisten laten aan de hand van hun dagelijks handelen zien dat zij het vertrouwen van de patiënt waard zijn. Professionalisering (in relatie tot klinisch handelen) impliceert een toenemende oriëntatie op de kennis, waarden en normen van het beroep.

Internationalisering

Hogeschool Rotterdam voert een actief internationaliseringsbeleid. Dit betekent onder meer dat studenten zich tijdens een buitenlandse studiereis internationaal oriënteren op het gebied van werken, cultuur en studie. Zo wordt kennis gemaakt met een vergelijkbare beroepsgroep in een ander gezondheidszorgsysteem dan het Nederlandse. Er is onder andere een lang bestaand uitwisselingsprogramma met de Texas Women University en diverse ziekenhuizen in Houston.

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Je hebt je Master of Science (MSc) behaald.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

De factsheet Verpleegkundig Specialist - welke is opgesteld door de V&VN – geeft inzicht in het beroep van de verpleegkundig specialist.

BIG-registratie

Na het afronden van deze masteropleiding is het mogelijk om je als verpleegkundig specialist in het BIG-register (artikel 14) in één van onderstaande specialismen in te schrijven:

 • Acute zorg bij somatische aandoeningen
 • Chronische zorg bij somatische aandoeningen
 • Intensieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Preventieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Geestelijke gezondheidszorg

Meer informatie hierover is te vinden op https://vsregister.venvn.nl

Beroepen

Als verpleegkundig specialist kun je werken in een klinische setting (algemeen/academisch), de ouderenzorg (verpleeg- en verzorgingshuizen), de eerstelijnsgezondheidszorg (huisartsen, ambulancezorg, GGD, thuiszorg) en de geestelijke gezondheidszorg of een instelling voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen