Advanced Nursing Practice duaal

Tweejarige master in het Nederlands, start in september

De opleiding Advanced Nursing Practice is een tweejarige duale masteropleiding voor verpleegkundigen. Je wordt opgeleid tot verpleegkundig specialist.

De opleiding is in samenwerking met de volgende ziekenhuizen opgezet: het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht), de Reinier de Graaf Groep (Delft), Erasmus MC, het Maasstadziekenhuis en het Sint Franciscus Gasthuis (Rotterdam). Afgestudeerden mogen de titel Master in Advanced Nursing Practice voeren.

Als verpleegkundig specialist beoefen je een relatief nieuwe functie binnen de verpleegkundige beroepsgroep. Door taakherschikking breiden de taken zich uit naar het medisch domein. Vanuit het perspectief van de patiënt bied je care en cure geïntegreerd aan. Dit doe je ter bevordering van de continuïteit en kwaliteit van zowel de verpleegkundige zorg als de medische behandeling. Het vermogen tot zelfmanagement en de kwaliteit van de patiënt staan hierbij centraal.

Op basis van klinisch redeneren kom je tot een diagnose. In aansluiting hierop pas je evidence-based interventies toe. Ook indiceer en verricht je voorbehouden handelingen.

Je kunt werkzaam zijn in ziekenhuizen (algemeen/academisch), de eerstelijnsgezondheidszorg (huisartsen, ambulancezorg, GGD, thuiszorg), de ouderenzorg (verpleeg- en verzorgingshuizen) en de geestelijke gezondheidszorg.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Advanced Nursing Practice duaal

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Theorie en praktijk

  De masteropleiding Advanced Nursing Practice (MANP) duurt twee jaar en is een generieke opleiding. Gedurende de opleiding besteed je circa 40 uur per week aan studieactiviteiten (werken en leren). Als verpleegkundig specialist in opleiding (VSio) leer je niet alleen op de hogeschool, maar ook op de werkplek. Je werkt daar, onder begeleiding, van een medisch en verpleegkundig specialist aan je competentieontwikkeling.

  Begeleiding

  Je geeft zelf sturing aan je leerproces en geeft dit gedurende de opleiding steeds zelfstandiger vorm. Hierbij word je zowel vanuit de instelling als de hogeschool ondersteund. In een digitaal portfolio laat je de ontwikkeling van je competenties zien. Begeleiding vanuit je instelling vindt plaats door een medisch en een verpleegkundig leermeester. Zij volgen jouw functioneren tijdens de opleiding en bieden ondersteuning bij het ontwikkelen van de competenties.

  De medisch leermeester begeleidt en beoordeelt je vooral bij het verwerven van medische competenties; de verpleegkundig leermeester bij verpleegkundige competenties. De rol van verpleegkundig leermeester wordt ingevuld door een verpleegkundig specialist. Vanuit de hogeschool is er een studieloopbaancoach voor begeleiding.

  Studiebelasting

  De opleiding omvat 120 studiepunten (uitgedrukt in EC's wat staat voor European Credits). Eén EC komt overeen met een studielast van 28 uren, wat neerkomt op een totale studiebelasting van 3360 uren. Het cursorisch gedeelte van de opleiding omvat 40 EC's en het praktijkgedeelte 80 EC's.

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Master of Science (MSc) behaald.

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  Je bevindt je als verpleegkundig specialist op een nieuw niveau van beroepsuitoefening binnen de verpleegkunde. Als verpleegkundig specialist werk je op het scharnierpunt van het verpleegkundige en medische domein.

  De titel van verpleegkundig specialist is sinds 2009 wettelijk erkend (BIG artikel 14). Als gevolg van maatschappelijke trends (stijging van het aantal zorgvragen en toename van de complexiteit ervan) zal de vraag stijgen naar hoger opgeleide professionals. Verpleegkundig specialisten kunnen met hun medisch/verpleegkundige kennis en behandeling aan die complexere hulpvragen voldoen.

  Na afronding van de masteropleiding kun je je registreren als Verpleegkundig Specialist in de wet BIG (artikel 14) in één van de bij wet aangewezen verpleegkundig specialismen (zie www.verpleegkundigspecialismen.nl ). Daarmee krijg je wettelijk meer bevoegdheden en daarmee kan je complexere uitdagingen binnen de zorg aan.

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.