Menu English

Master Verloskunde deeltijd

  • Duur en startmoment

    2 jaar, september

  • Opleidingstype

    Deeltijd Master

  • Taal

    Nederlands

Met de unieke Master Verloskunde kun je je vakinhoudelijke kennis verdiepen, je blik verbreden en jezelf voorzien van de vaardigheden en tools om het voortouw te kunnen nemen in het werkveld.

De Master Verloskunde is een samenwerking tussen de Verloskunde-opleiding van Hogeschool Rotterdam, de Academie Verloskunde Maastricht en de Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen (AVAG). 

De Master of Science Verloskunde is een unieke master om je vakinhoudelijke kennis te verdiepen, je blik te verbreden en je te voorzien van de vaardigheden en tools die nodig zijn om het voortouw te kunnen nemen in het werkveld. Met deze master spelen we optimaal in op de veranderingen in de zorg en in de samenleving. We zetten daarom in op competenties voor onderzoek, innovatie en samenwerking en op het verstevigen van de positie van alle verloskundigen in Nederland. Daarmee dragen we bij aan de hoogwaardige kwaliteit van het Nederlandse verloskundige systeem en aan het borgen van de integrale geboortezorg in Nederland voor de toekomst.

De master Verloskunde is een hbo-master opleiding, wat inhoudt dat de master aansluit bij de praktijk. Met het succesvol afronden van de master ben je Master of Science.

Tijdens de master ontwikkel je de kennis, de vaardigheden en de stevigheid om verantwoordelijkheid te nemen in trajecten om bijvoorbeeld preventiestrategieën of zorginnovaties te implementeren. Je wordt toegerust om bestuurlijke taken op je te nemen, deel te nemen aan bredere werkgroepen binnen het sociale domein, onderhandelingen te voeren met verzekeraars en/of te starten met promotieonderzoek.

De opleiding

Wat kun je verwachten?

Studieprogramma

De masteropleiding omvat 60 European Credits (EC), wordt in deeltijd aangeboden en duurt twee jaar. De studiebelasting is 20 uur per week, met 42 weken in een studiejaar. De modules worden deels online gegeven, met per jaar 4 x 2 fysieke bijeenkomsten. De fysieke bijeenkomsten vinden plaats op diverse locaties in Nederland.

Voor wie?

De master is toegankelijk voor iedereen met een bachelor Verloskunde of gelijkgestelde opleiding: voor studenten die na hun beëdiging direct willen doorstuderen én voor verloskundigen in de eerste-, tweede- of derde lijn die zich verder willen ontwikkelen.

Kosten en toelatingseisen

Meer informatie over de kosten en toelatingseisen is te vinden op de gezamenlijke website.

Ga naar masterverloskunde.nl

Master Verloskunde of Physician Assistant, subspecialisatie Klinisch Verloskundige?

De Master Verloskunde is gericht op het aanleren van verdiepende, vakoverstijgende kennis en vaardigheden die verloskundigen nodig hebben in de hele integrale geboortezorg.

De Master Physician Assistant leidt op tot physician assistants (PA) met subspecialisatie klinisch verloskundige. De Master Physician Assistant is gericht op brede algemeen medische kennis en vaardigheden, wetenschap en professionalisering in de gehele (verloskundige) keten. De PA is, vanuit de Wet BIG, zelfstandig bevoegd om patiënten te onderzoeken, te behandelen en te begeleiden. Ook geeft dit de bevoegdheid om zelfstandig medicatie voorschrijven. Een PA met subspecialisatie klinisch verloskundige heeft feitelijk twee beroepen. Binnen de verloskunde integreren de PA klinisch verloskundigen die beide BIG registraties hebben (PA en verloskundige) beide competenties in de beroepspraktijk.

Verschillen in toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden van de masters zijn verschillend. De toelatingsvoorwaarden van de master Verloskunde vind je op de landelijke website. Voor de master Physician Assistant geldt onder andere dat je minimaal 2 jaar werkervaring nodig hebt. Alle eisen vind je hier.

De masters kunnen beide gevolgd worden. Inhoudelijk zijn ze niet hetzelfde. Beide opleidingen zijn bekostigde zorgmasters en daarnaast wordt de Master Physician Assistant ook gesubsidieerd door VWS. Als je al een zorgmaster hebt afgerond, wordt de tweede niet bekostigd. Dit houdt in dat je voor de tweede master het volledige instellingscollegegeld moet betalen. Indien je na afronding van de Master Verloskunde nog de Master Physician Assistant met subspecialisatie Klinisch Verloskundige wilt volgen, vervalt ook de subsidie die je werkgever nu krijgt om jou te faciliteren de Master Physician Assistant te volgen. 

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties