Per jaar wordt ook een onderzoek uitgevoerd, waarbij het onderzoek in steeds breder perspectief plaatsvindt rond een steeds complexer wordend vraagstuk. In jaar 1 doe je een fenomenologisch onderzoek naar een eigen ervaring; in jaar 2 staat een praktijkgericht onderzoek op teamniveau centraal en in de afstudeerfase wordt in het kader van de masterthesis een praktijkwetenschappelijk handelingsonderzoek gedaan binnen de gelaagdheid van een organisatie.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.