Menu English

Ergotherapie voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor

 • Taal

  Nederlands

Word jij blij als je mensen (weer) hun dagelijkse handelingen kunt laten verrichten? Wil je mensen stimuleren zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij? Volg dan de opleiding Ergotherapie.

Stel, iemand krijgt een ongeluk en belandt in een rolstoel. Wat kan deze persoon dan nog en wat wil hij (weer) leren? Welke activiteiten vindt deze persoon belangrijk? En hoe kan deze persoon deze weer zo goed mogelijk uitvoeren? Vragen waarmee je als ergotherapeut te maken krijgt en die je praktisch moet aanpakken.

Ergotherapie wordt ingezet wanneer dagelijkse handelingen niet meer (volledig) lukken of pijn veroorzaken. Denk aan aan- en uitkleden, eten, boodschappen doen, (huishoudelijk) werk of hobby’s. Je werkt met mensen die psychische, lichamelijke en/of welzijnsproblemen hebben. De doelgroep kan uiteenlopen van jonge kinderen tot ouderen.

Wil je ergotherapeut worden, dan ben je nieuwsgierig. Ook ben je creatief, ondernemend en kun je je goed inleven in een ander. Iedere cliënt is immers uniek en vraagt om een andere aanpak. Daarnaast ben je communicatief vaardig. Ten slotte weet je de cliënt gedurende de gehele behandeling te begeleiden en motiveren.

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Ergotherapie

Meeloopdag

Kom bij ons langs

Tijdens een meeloopdag krijg je de mogelijkheid om een reguliere lesdag van een eerste jaars klas te volgen. Je wordt gekoppeld aan een buddy en met hem of haar ga je de les volgen.

Data

 • 4 maart 2024
 • 8 maart 2024
 • 15 april 2024
 • 19 april 2024
 • 3 juni 2024
 • 7 juni 2024

Meld je dan aan door een e-mail met datum voorkeur te sturen naar Madelief Spinhoven. Er wordt contact met je opgenomen om een dag en tijdstip in te plannen.

Mail ons

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 05-07-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde deze studie (5 opleidingen)

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

2%

Werkloos

91%

Werk op niveau

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

In het eerste studiejaar staat elke dag een van de drie perspectieven van de ergotherapeut centraal. Daarnaast ben je gedurende één dag actief in de zorg en welzijn, zodat je meteen praktijkervaring opdoet. Dit is een leer-werkplek buiten school.

Na het eerste jaar

In het tweede jaar breid je je kennis uit en verdiep je je verder in de verschillende doelgroepen. Denk aan volwassenen met chronische aandoeningen, ouderen en kind en jeugd. Ook toets je je kennis in de praktijk. In leerjaar 3 en 4 loop je in totaal 3 stages, waarbij je tussentijds ook onderwijs volgt op de hogeschool. In het eerste halfjaar van het vierde jaar volg je een minor. Hiermee krijg je de kans je extra te verdiepen in een onderwerp dat jij interessant vindt. 

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stage lopen

Vanaf de eerste week van jaar 1 bouw je aan een netwerk om leer-werkplekken, stages en praktijkopdrachten te organiseren.

In het derde jaar loop je twee stages waarbij je tussentijds ook onderwijs volgt op de hogeschool. In de tweede helft van het vierde jaar loop je ook stage waarbij je tussentijds onderwijs volgt op de hogeschool. Tijdens je stage ontwikkel je, onder begeleiding van een ervaren ergotherapeut en docent, de beroepscompetenties in de praktijk.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Onderstaande minors geven een beeld van het type minors dat je kunt verwachten.

In de minor Zorgtechnologie werk je met studenten van andere opleidingen uit de zorg, techniek en ICT samen om producten voor de zorg te ontwerpen en te maken. Je leert innoveren en interprofessioneel samenwerken in de zorgsetting.

Ben jij avontuurlijk ingesteld? Durf jij de uitdaging aan om over jouw eigen grenzen, over de grenzen van je eigen opleiding en over de landsgrenzen te kijken? Ben jij nieuwsgierig en wil jij op zoek gaan naar duurzame, creatieve en innovatieve oplossingen om gezondheidszorgverschillen terug te dringen? In deze minor word je uitgedaagd, in samenwerking met studenten van verschillende opleidingen en (internationale) opdrachtgevers, een bijdrage te leveren aan één van de vraagstukken gericht op het verminderen van gezondheidsverschillen.

Vanwege de vergrijzing en de ontgroening is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen optimaal participeren op de arbeidsmarkt. In deze minor leer je onder andere hoe je kan bijdragen aan het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt. Je gaat je verdiepen in de ondersteuning van integratie in werk van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en de re-integratie van mensen die verzuimen wegens gezondheidsklachten.

In deze minor staan leven en participatie van mensen met een beperking centraal. Je gaat vanuit verschillende invalshoeken kijken naar het maatschappelijk belang van en de voorwaarden voor participatie. Je leert hoe je cliënten kansen kunt bieden en kunt ondersteunen om deel uit te maken van de samenleving.

In deze minor verdiep je je in de normale ontwikkeling van het kind van 0-18 jaar. Er wordt ingegaan op de factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van kinderen en er wordt aangestipt wat er ‘verkeerd’ kan gaan en wat de gevolgen daarvan zijn voor de ontwikkeling. Tevens komt aan bod hoe een ‘afwijkende’ ontwikkeling onderzocht kan worden en welke onderzoek handelingen en meetinstrumenten daarvoor beschikbaar zijn.

Mensen die ouder worden willen graag hun kwaliteit van leven behouden en daarin hun eigen keuzes kunnen maken, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, tijdsbesteding, financiën, sociaal netwerk en meer. Dit brengt complexe, maatschappelijke vraagstukken met zich mee.

 

Student van andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

In het derde en vierde leerjaar laat je in verschillende contexten zien de ergotherapeutische beroepscompetenties op het eindniveau te beheersen. Daarmee toon je eind jaar 4 aan klaar te zijn voor de beroepspraktijk.

Internationale mogelijkheden

Tijdens de gehele opleiding ergotherapie kom je op verschillende momenten in aanraking met de internationale context van het beroep. Denk bijv. aan internationale literatuur en diversiteit in het curriculum.

Wil je je kennis en netwerk op internationaal vlak verbreden, dan zijn er vele opties. Zoals deelname aan het Euroepean Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE), mini-Student Platform Occupational Therapy (minispot HR) en buitenlandse stages of projecten.

Onderwijsprogramma

Een indicatie van het onderwijsprogramma dat je kunt verwachten

Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer interessante tijd in je studie steken? Dan kun je het Honoursprogramma volgen.

In het eerste en tweede studiejaar doe je mee aan bijzondere projecten en volg je keuzevakken die je helpen met je oriëntatie. In jaar drie en vier volg je onderdelen waarmee je een Honours degree bij je diploma kunt behalen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt het onderscheid maken en aantonen een innovatieve en excellente professional te zijn.

Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
5 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Praktijkvoorbeelden

Werken aan echte projecten uit de praktijk

Na je studie

Wat kun je de opleiding na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepen

Als ergotherapeut ga je met mensen na hoe zij (opnieuw) hun dagelijkse handelingen kunnen uitvoeren als dat door lichamelijke of psychische problemen niet meer lukt. Simpele handelingen als eten en aankleden, maar ook complexere die bijvoorbeeld te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. Jouw werkterrein is groot en divers. Een ergotherapeut richt zich op alle dagelijkse handelingen met betrekking tot wonen/zorg, werken/ leren, vrije tijd/spel.

Behalve in een behandelruimte, werk je ook op plekken waar de problemen zich voordoen, bijvoorbeeld thuis, op het werk of op school. Zo kun je te maken krijgen met kinderen met een probleem in de oog-handcoördinatie. Ze hebben dan moeite met schrijven en kunnen hierdoor moeilijk leren of meekomen op school. Als ergotherapeut kun je ook mensen met beginnende dementie trainen zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Naast werken met individuele cliënten en hun omgeving, werk je ook met organisaties of populaties.

Doorstuderen

Na het behalen van deze opleiding heb je veel mogelijkheden om door te studeren. Zo kun je jezelf gaan specialiseren tot kinderergotherapeut, ouderenergotherapeut of handtherapeut. Ook zijn er verschillende masters – zowel op hbo- als wo niveau – die je kunt volgen na je opleiding tot ergotherapeut.

Hogeschool Rotterdam biedt de volgende masters aan die aansluiten:

Daarnaast moet je voor het kwaliteitsregister paramedici, waar je als ergotherapeut bij staat ingeschreven, elke vijf jaar punten halen. Dit doe je door het volgen van cursussen en opleidingen waarmee je je kennis verbreedt en/of verdiept.

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2022 (publicatie mei 2023)

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen