Menu English

Social Work voltijd

 • Duur en startmoment

  2 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Associate degree, ook beschikbaar in deeltijd

 • Taal

  Nederlands

Wil jij jezelf ontwikkelen tot sociaal werker en zo een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij? Dan is deze tweejarige Associate degree-opleiding perfect voor jou.

Als sociaal werker bevind je je op het snijvlak van welzijn en gezondheid. Je bent breed inzetbaar en komt in contact met verschillende doelgroepen. Het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van mensen staan daarbij centraal.

Bij de tweejarige Associate degree-opleiding Social Work word je in twee jaar opgeleid tot een professional die een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij. Dit doe je in Rotterdam, in een internationale en grootstedelijke context.

Ad Social Work is een praktijkgerichte opleiding: je volgt deze opleiding naast je stage, vrijwilligerswerk en/of betaald werk. Dat betekent dat je de dingen die je leert direct toepast in je werk, en andersom. Je start de opleiding met drie dagen les per week. Vanaf de tweede helft van het eerste jaar krijg je twee dagen per week les en loop je daarnaast 16 uur stage, waarbij je boventallig bent.

Je wordt opgeleid tot sociaal werker en leert in en over verschillende contexten: over de thuisomgeving van mensen, maar ook over hun school en werk en over gemeenschappen zoals de wijk. Mensen kunnen met diverse vragen en problemen bij de sociaal werker terechtkomen, binnen deelgebieden zoals: wijkgericht werken, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg, participatie & buurtwerk en vrijwilligerswerk.

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Social Work

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

In het eerste jaar leer je methodisch werken en krijg je inzicht in hoe jij goed contact kan maken met cliënten. Daarnaast volg je vakken als levenslooppsychologie, psychopathologie, preventie en professioneel rapporteren en heb je coachlessen waarin je reflecteert op je eigen ontwikkeling. Per week loop je 16 uur stage. 

Het tweede jaar

In het tweede jaar leer je steeds beter situaties in de praktijk te beoordelen en weet je hoe je kan handelen in verschillende situaties. Je leert integraal te werken. In de eerste helft van dit jaar volg je vakken als wet- en regelgeving, geweld en trauma, trends in de samenleving en begeleiden en interveniëren. Daarnaast heb je net als in het eerste jaar coachlessen waarin je reflecteert op je eigen ontwikkeling. In de tweede helft van het tweede studiejaar werk je aan je afstuderen, waarbij je bijvoorbeeld een groot verbeterplan opstelt. Per week loop je 16 uur stage.

Verschil Bachelor en Associate degree

Wat is het verschil tussen Bachelor Social Work en Associate degree Social Work ?

De Bacheloropleiding Social Work is een vierjarige hbo-opleiding , waar je na succesvolle afronding een diploma Bachelor of Social Work ontvangt (niveau 6). Heb je het eerste jaar afgerond dan krijg je jouw propedeuse. Na vier jaar studeer je af met een gekozen profiel (Jeugd, GGZ, Zorg of Welzijn en Samenleving). Zowel het profiel Jeugd als GGZ geven recht op een registratie. Na het behalen van je diploma, kan je doorstromen naar een master-opleiding of direct het werkveld in.

De Associate degree (Ad) is een tweejarige praktische hbo-opleiding op niveau 5 en zit qua niveau tussen mbo (niveau 4) en Bachelor (niveau 6) in. Na afronding kun je, indien gewenst, instromen in jaar 3 van de Bachelor- opleiding Social Work of direct het werkveld in.

Wil je meer weten over de verschillen? Docent Lilly legt het in onderstaand filmpje uit. 

Stage lopen

De Associate degree-opleiding Social Work is een praktijkgerichte opleiding: je volgt deze opleiding naast je stage, vrijwilligerswerk en/of betaald werk. Dat betekent dat je de dingen die je leert direct toepast in je werk en andersom, dat je vragen en situaties uit je werk kan onderzoeken en bespreken binnen de opleiding. Je volgt twee dagen lessen en loopt 16 uur stage, waarbij je boventallig bent. Je wordt beoordeeld in kennis- en vaardigheidstoetsen, in presentaties en portfolio's.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van Rotterdam Academy waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Je kiest zelf je opdrachtgever(s) voor je stage, vrijwilligerswerk of betaald werk. Ook met je afstudeeropdracht geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op het bureau Studentzaken en de studentendecaan van Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Afstuderen

Alle opdrachten van de opleiding hebben een koppeling naar het werken in de praktijk. Dit geldt ook voor het afstuderen aan het einde van het tweede jaar. Bij het afstuderen ga je aan de slag met een eigen beroepssituatie. De opdracht komt tot stand in overleg met je opdrachtgever. Dit leidt tot een praktisch beroepsproduct dat een bijdrage levert aan de kwaliteit op de werkvloer.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
3 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepsbeeld

Bij de Ad-opleiding Social Work word je opgeleid tot sociaal werker. Met je diploma heb je veel baankansen zoals jongerenwerker, persoonlijk begeleider, wijkteamwerker, preventiewerker, zorgregisseur, activiteitenbegeleider of coördinator vrijwilligerswerk.  

Mensen kunnen met diverse vragen en problemen bij de sociaal werker terechtkomen. Deze vragen en problemen kunnen voorkomen in verschillende deelgebieden, zoals: wijkgericht werken, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg, participatie & buurtwerk en vrijwilligerswerk.

Als sociaal werker in opleiding leer je over verschillende contexten, zoals de dagelijkse thuisomgeving van mensen en netwerken zoals familie, school en werk. In deze contexten betekent Social Work bijvoorbeeld: het organiseren en verbinden van meer passende mantelzorg dan alleen vanuit familie en gezin.

In de context van gemeenschappen zoals de straat, wijk of het land gaat sociaal werk om vraagstukken over wet- en regelgeving, voorzieningen en de rol van formele instanties en instellingen, het verbinden van verschillende culturen, wijkvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen, werkgelegenheid en sociaal beleid.

Doorstuderen

Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

Bekijk je doorstroommogelijkheden

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen