Menu English

LightupCane, een lichtgevende blindenstok

De ontwikkeling van een lichtgevende witte stok om herkenning, zichtbaarheid, en gevoel van veiligheid van blinden en slechtzienden in het donker te vergroten

Debby Marchena is slechtziend en maakt gebruik van een witte stok (blindenstok) als ze over straat gaat. Ze werd op een donkere regenachtige avond aangereden door een automobilist die haar écht niet gezien had. Debby ontwikkelt in samenwerking met Hogeschool Rotterdam een lichtgevende witte stok; ‘De LightupCane’. De ambitie is om zoveel mogelijk blinden en slechtzienden veiliger over straat te kunnen laten gaan. Het lectoraat Implementatie Zorgtechnologie werkt, samen met een grote groep studenten vanuit verschillende opleidingen binnen en buiten de hogeschool, aan het optimaliseren van het huidige prototype. Ook wordt er gewerkt aan de maatschappelijke en commerciële aspecten met als doel om in 2023 de eerste versie van de LightupCane beschikbaar op de markt te brengen.

Over het project

Projectbeschrijving

Met een gewone witte stok worden blinden en slechtzienden gemakkelijker over het hoofd gezien in het donker. Onderzoek wijs uit dat ruim 60% van de Nederlandse blinden en slechtzienden een (bijna) ongeluk hebben gehad tijdens het gebruik van een witte stok. Blinden en slechtzienden moeten hierdoor leven met een gevoel van onveiligheid tijdens het lopen in het donker. Noodgedwongen moeten ze hun activiteiten anders inrichten met een verminderde kwaliteit van leven tot gevolg en negatieve gevolgen voor de inzetbaarheid in de arbeidsmarkt. Met de LightupCane, een “simpele” lichtgevende witte stok, die binnen dit project wordt ontwikkeld, worden blinden en slechtzienden van veraf veel beter herkend, wat niet alleen levens redt, maar daarnaast ook de mobiliteit, het zelfvertrouwen, de onafhankelijkheid en het gevoel van veiligheid van deze mensen enorm verbetert.

Studenten uit verschillende opleidingen zijn, individueel of in groepen, bezig met het technische, maatschappelijke en economische aspecten van de LightupCane om uiteindelijk een definitief prototype en business plan op te leveren zodat de LightupCane beschikbaar komt in Nederland en daarbuiten. Zo wordt gewerkt aan het optimaliseren van de stok zelf en evaluatie van het effect van het gebruik van de LightupCane op het beweeggedrag.

Ook hopen we de blinden en slechtzienden te bereiken die het gebruik van een "standaard" witte stok als negatief ervaren. Er wordt bekeken hoe zoveel mogelijk blinden en slechtzienden een LightupCane kunnen krijgen, al dan niet via zorgverzekeraars. We werken ook aan meer aandacht en bewustzijn in de maatschappij voor de verkeersveiligheid van blinden en slechtzienden.

Verbinding met onderwijs

Onze visie binnen het lectoraat Implementatie Zorgtechnologie is dat je door écht samen te werken net dat stapje verder komt. Binnen dit project geeft het team dit ook mee aan de studenten die betrokken zijn binnen dit project.

Op dit moment werken er meer dan veertig studenten, docenten en onderzoekers met zorg, technische en business kennis aan het LightupCane project vanuit minoren, stages, afstudeer- en andere onderwijsmodules. Denk hierbij aan studenten van de opleiding Mens en Techniek – Gezondheidzorg Technologie, Industrieel Product Ontwerpen, Ergotherapie tot studenten van onze Business School en Social Work.

Door studenten tijdens hun opleiding te laten werken aan dit soort complexere zorgtechnologische vraagstukken ervaren zij wat hun eigen waarde en die van anderen is binnen deze transdisciplinaire samenwerkingen. Ze leren daarbij dat ze zich soms op een andere manier moeten uitdrukken en dat ze open moeten staan voor andere denkbeelden.

(Beoogde) resultaten

Er zijn in het eerste half jaar van de subsidie al veel resultaten behaald. Zo hebben we een doelgroepanalyse gemaakt, een netwerk van eindgebruikers opgebouwd (150-200 mensen) en er zijn meerdere werkende prototypes ontwikkeld. Ook zijn toekomstige samenwerkingspartners voor verlichting van stok en marketing/branding geïdentificeerd. Een grote, multidisciplinaire groep studenten is betrokken bij de ontwikkeling van andere stokken (kinderstok, steunstok, herkenningsstok) en sociaal maatschappelijke aspecten van de witte stok. Er is een begin gemaakt aan het businessplan.

Het komende half jaar zal de inklapbaarheid van de stok worden verbeterd en zal verder worden gewerkt aan de validatie van het prototype bij de doelgroep. Ook wordt er verder gewerkt aan het maken van een industrieel prototype. Een definitief businessplan zal worden gemaakt, voor Nederland maar ook voor ontwikkelingslanden. De Wet en Regelgeving (CE and MDR) en intellectueel eigendom aspect zal worden geanalyseerd. Het team voor verdere activiteiten zal worden gevormd om over te gaan tot productie en verspreiding van de LightupCane.

Samenwerking

Binnen het project werken we nauw samen met Debby Marchena (https://www.lightupcane.com) die zelf slechtziend is maar ook het project is gestart en producteigenaar is van LightupCane. Zij is een belangrijk vertegenwoordiger vanuit de gemeenschap van blinden en slechtzienden.

Ook zijn er ook tal van opleidingen en minoren betrokken bij het project. Tevens hebben we contacten met meerdere organisaties voor toekomstige samenwerkingen zoals Koninklijke Visio, Bartiméus en Oogvereniging Nederland en zorgen we ervoor dat we de eindgebruikers (blinden en slechtzienden) nauw betrokken blijven bij de ontwikkeling van de stok. Ook partijen die ons kunnen helpen bij de ontwikkeling beschikbaar maken van het product, zoals MedTechPartners en Medical Delta zijn betrokken.

ProjectfeitenLooptijd

September 2022 - Lopend
Financiering

Het project wordt gefinancierd door een SIA - Take-off hbo haalbaarheidssubsidie. Daarnaast is er een EITHealth Patient Innovation Bootcamp prijs toegekend, waarmee expert training en advies is verkregen, naast een netwerk van andere innovators en ondersteunende mentorenLectoraat

Implementatie Zorgtechnologie

Medewerkers

betrokken bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen