Menu
  English

  NURSE-CC: Zelfmanagement en Verpleegkundigen

  Nursing Research into Self-management and Empowerment in Chronic Care

  Publicatiedatum: 01 juni 2011

  Verpleegkundigen zijn bij uitstek toegerust om mensen met chronische aandoeningen te ondersteunen bij het dagelijks leven met ziekte, ook wel het bevorderen van zelfmanagement genoemd. Hierbij staat gezamenlijke besluitvorming en eigen regie van patiënten centraal. Het Zelfmanagement Web helpt daarbij.

  Toon:

  Introductie

  In het onderzoeksprogramma NURSE-CC zijn verpleegkundigen aan de slag gegaan met interventies om het zelfmanagement van chronisch zieken te ondersteunen. Ook het verpleegkundig onderwijs is onder de loep genomen. In het programma is een nieuwe gesprekshulp voor verpleegkundigen ontwikkeld, het Zelfmanagement Web.

  NURSE-CC staat voor NUrsing Research into Self-management and Empowerment in Chronic Care. Dit is een gemeenschappelijk onderzoeksprogramma van Kenniscentrum Zorginnovatie, Erasmus MC en Erasmus School of Health Policy & Management dat zich richtte op:

  1. Het vergroten van de effectiviteit van zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen;
  2. Het verbeteren van verpleegkundige competenties en verpleegkundig onderwijs op dit gebied.

  Projectbeschrijving

  Er zijn steeds meer mensen met een chronische aandoening. Zij staan voor de uitdaging om deze ziekte in te passen in hun dagelijks leven. Het gaat daarbij niet alleen om de behandeling van de ziekte, maar ook om de lichamelijke en sociale consequenties. Het hebben van een chronische aandoening betekent bovendien vaak dat er aanpassingen gedaan moeten worden in de leefstijl. Het leren van deze mensen om hun ziekte in te passen in het dagelijks leven (zelfmanagementondersteuning) kan helpen bij deze opgave en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren. De gezondheidszorg is er echter nog lang niet altijd op gericht om deze taak te vervullen. Verpleegkundigen kunnen, met hun centrale rol in de zorgverlening, een belangrijke bijdrage leveren aan de omslag van de traditionele behandelingsgerichte zorg naar gezamenlijke zorg waarin zelfmanagement centraal staat. Om verpleegkundigen beter in staat te stellen deze zorg te leveren is op 1 juni 2012 het onderzoeksprogramma NURSE-CC gestart. 

  Het onderzoek werd uitgevoerd in academische werkplaatsen, de NURSE-CC labs, waar onderzoekers, verpleegkundigen en studenten samenwerkten om de zorg aan mensen met chronische aandoeningen, zoals mensen met kanker, reumapatiënten en nierpatiënten, te verbeteren. Op basis van onderzoek onder verpleegkundigen en patiënten zijn veelbelovende interventies geselecteerd. Implementatie van de vernieuwingen werd begeleid door evaluatieonderzoek waarin kwalitatieve en kwantitatieve methoden zijn gecombineerd. De inventarisatie en evaluatie van het onderwijs en de competenties van verpleegkundigen leidde tot de ontwikkeling van (een overzicht van) trainingsmateriaal voor zelfmanagementondersteuning.