Menu English

ZM-Doc

Zelfmanagement-documentatie

Publicatiedatum: 01 januari 2017

Het onderzoeken, implementeren en documenteren van (het toepassen van instrumenten) voor zelfmanagementondersteuning in de verpleegkundige zorgpraktijk.

Toon:

Projectbeschrijving

Dit is een vervolg op het onderzoeksprogramma NURSE-CC.

Het toenemende aantal chronische patiënten leidt tot een toenemende vraag naar interprofessionele samenwerking en naar zelfmanagementondersteuning. Zelfmanagementondersteuning is een kerntaak van de verpleegkundige.

Aanleiding

In het onderzoeksprogramma NURSE-CC (NUrsing Research into Self-management and Empowerment in Chronic Care) is geconstateerd dat (student)verpleegkundigen het bieden van zelfmanagementondersteuning moeilijk vinden en de juiste competenties veelal ontbreken. Het onderzoeksprogramma ZM-Doc richt zich op het verder ontwikkelen en implementeren van instrumenten voor zelfmanagementondersteuning, om een open communicatie met de patiënt op een gestructureerde wijze ondersteunen.

Doelgroep

Het onderzoeksproject richtte zich op verpleegkundigen die werken met mensen met een chronische aandoening in een ziekenhuisomgeving, een verpleeghuis en een revalidatiecentrum.

Doelstellingen

  • het testen, aanpassen en op kleine schaal implementeren van zelfmanagement-instrumenten bij patiënten met een diversiteit aan sociaal-culturele en sociaaleconomische achtergrond
  • het meten van effecten van het gebruik van zelfmanagement-instrumenten op verpleegkundige competenties
  • het meten van effecten van het gebruik van zelfmanagement-instrumenten op systematische en transparante verpleegkundige zelfmanagement-documentatie

Het uiteindelijke doel was om (student)verpleegkundigen te ontwikkelen tot bekwame professionals die in staat zijn om patiënten/cliënten de juiste ondersteuning te bieden.

Verbinding met het onderwijs

De resultaten zijn gedeeld met en geïmplementeerd in het onderwijs van Hogeschool Rotterdam en de samenwerkingspartners van dit project.