Menu English

PLINT Ondervoeding

Voor Preventief Leer- en InnovatieNetwerk Tegen Ondervoeding

In het project PLINT Ondervoeding, wil de projectgroep thuiswonende ouderen met risico op ondervoeding helpen door op verschillende manieren aandacht aan de preventie van ondervoeding te schenken.

Over het project

Introductie

Ondervoeding is een onderschat probleem dat bij een verslechterende gezondheid zorgt voor minder herstel of soms zelfs geen herstel. Ondervoede ouderen liggen gemiddeld langer in het ziekenhuis, waardoor zorgkosten stijgen. Van de thuiswonende ouderen is 12% ondervoed en van hen die gebruik maken van thuiszorg is dat zelfs 35%. Dat percentage is mogelijk te verlagen wanneer zorgprofessionals in de wijk beter in staat worden gesteld ondervoeding te voorkomen. Een probleem daarbij is dat de “awareness” rondom ondervoeding bij zowel ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals onder de maat blijft. In het project PLINT Ondervoeding, wil de projectgroep thuiswonende ouderen met risico op ondervoeding helpen door op verschillende manieren aandacht aan de preventie van ondervoeding te schenken.

Projectbeschrijving

Aanleiding

De zorgprofessionals, ouderen en hun mantelzorgers staan in PLINT Ondervoeding centraal. Allereerst wil de projectgroep zorgprofessionals meer handelingsperspectief geven door in gezamenlijkheid op de werkvloer van elkaar te leren. Ten tweede de bewustwording bij de ouderen en mantelzorgers aanwakkeren door diverse innovaties waarbij sociale en technologische benaderingen letterlijk de kers op de taart verzorgen.

Doel

PLINT Ondervoeding beoogt thuiswonende ouderen met risico op ondervoeding te helpen door op verschillende manieren aandacht aan de preventie van ondervoeding te schenken.

Projectaanpak

Uit de praktijkvraag: “Hoe kunnen we de handelingsverlegenheid van zorgprofessionals verminderen met betrekking tot preventie van ondervoeding bij thuiswonende ouderen?” is een centrale onderzoeksvraag met deelvragen gedestilleerd. Deze worden opgepakt in drie Leer- en InnovatieNetwerken (LINs) in de regio Hoorn, Amstelveen en Rotterdam. Een LIN is een bijzondere vorm van buitenschools leren. Met behulp van practice development werken, leren studenten en medewerkers samen om vragen te beantwoorden en de antwoorden toe te passen. Dit leidt tot verbeterde werkwijzen en kennisproducten.

In werkpakketten zijn het onderzoek, de food-innovaties en de kennisverspreiding verdeeld vanuit het oogpunt van zorg, voeding en communicatie. Daarin wil de projectgroep de centrale onderzoeksvraag beantwoorden, aansprekende food-innovaties ontwikkelen en de opgedane kennis en kunde met élan dissemineren. Het consortium van beroepsopleidingen, zorginstellingen, foodbedrijven en netwerkorganisaties heeft de ambitie om op de werkvloer (bij ouderen thuis) het verschil te maken door de zorgprofessionals en mantelzorgers beter toe te rusten met kennis en kunde ter preventie van ondervoeding.

(Beoogde) resultaten

 • Bij de primaire doelgroep (de ouderen) en de mantelzorgers: meer awareness, aandacht en alertheid voor het gevaar van ondervoeding.
 • Bij de secundaire doelgroep (de zorgprofessionals): nieuwe inzichten, kennis en kunde die hen voldoende handelingsperspectief biedt om effectief ondervoeding bij thuiswonende ouderen te kunnen voorkomen (preventie) en in vroegtijdige stadia te kunnen keren.     
 • Bij de studenten van alle opleidingen: inzicht en reflectie op het eigen functioneren in een complexe organisatie met interprofessionele kruisverbanden.
 • Bij de docenten, lectoren en experts uit het werkveld (anders dan de secundaire doelgroep): voortschrijdend inzicht en ervaring met ondervoedingsproblematiek in het algemeen en die van thuiswonende ouderen in het bijzonder.

In de media

Samenwerkingen

In het onderzoek worden studenten actief betrokken bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijs. Zij staan samen met hun docenten en praktijkbegeleiders centraal in dit project.

Samenwerkingspartners

 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Albeda College
 • Clusius College
 • Humanitas
 • Omring
 • Zonnehuisgroep Amstelland
 • Stuurgroep Ondervoeding
 • Gemeente Rotterdam

Projectfeiten

Looptijd

2021 -  2023

Financiering


dossiernummer EXZ.EXZ.01.003

Lectoraat

Lectoraat Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief

Medewerkers

betrokken bij het project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen