Menu English

Meer ruimte voor de stem van jongeren in de jeugdhulp met Mijn Pad en B-Ready!

Publicatiedatum: 21 februari 2020

Jongeren meer stem geven in jeugdhulp en onderzoek stimuleert hun persoonlijke ontwikkeling, leidt tot betere zorg en een grotere betrokkenheid. Met participatief onderzoek werden eerder de gespreksmethode Mijn Pad en de App B-Ready! ontwikkeld.

Toon:

(Beoogde) resultaten

Het resultaat van het project zullen concrete producten zijn:

  • een overdraagbare werkvorm van Mijn Pad en een bijbehorende training die ExpEx in kan zetten om de persoonlijke ontwikkeling van ExpEx te stimuleren, zelf Mijn Pad in te zetten bij maatjes werk, en hen voorbereid op de rol van co-trainer bij de training van professionals.
  • Een B-Ready! app die klaar is voor verdere verspreiding alsmede een coaching traject voor ExpEx jongeren voor het adviseren en ondersteunen van uitstromers via de chatt functie van de B-Ready! app.

Daarnaast zullen we daadwerkelijk 20-24 nieuwe ExpEx trainen in Mijn Pad in de regio Rotterdam, Alphen a/d Rijn en/of Gouda, en in elke regio 1-2 nieuwe ExpEx trainers Mijn Pad werven en opleiden.

Als gevolg van deze activiteiten beogen we bij te dragen aan:

  • Een groei- en ontwikkelperspectief voor ExpEx, wat bijdraagt aan hun ontwikkeling als ervaringsdeskundige, en binding met organisatie ExpEx.
  • Borging van de inzet van ExpEx bij de Training Ontdek Mijn Pad! voor hulpverleners doordat voldoende ExpEx getraind zijn in de regio Rotterdam, en mogelijk ook in andere regio’s.

Ook hopen we te bereiken dat er meer bekendheid zal zijn van de Methodiek Mijn Pad en B-Ready! onder hulpverleners, praktijkorganisaties en ambtenaren in de regio’s Flevoland, Rijnmond, Holland Rijnland, Haaglanden en Midden-Holland.

In de media