Menu English

Meer ruimte voor de stem van jongeren in de jeugdhulp met Mijn Pad en B-Ready!

Publicatiedatum: 21 februari 2020

Jongeren meer stem geven in jeugdhulp en onderzoek stimuleert hun persoonlijke ontwikkeling, leidt tot betere zorg en een grotere betrokkenheid. Met participatief onderzoek werden eerder de gespreksmethode Mijn Pad en de App B-Ready! ontwikkeld.

Toon:

Introductie

Met Mijn Pad ondersteunen jeugdhulpverleners de autonomie ontwikkeling van jongeren, zodat zij gaan participeren op een manier die bij hen past. De App B-Ready! geeft jongeren praktische handvatten en ondersteuning tijdens en na uitstroom uit een residentiele instelling.

In dit project gaan ervaringsdeskundige jongeren van ExpEx (Experienced Experts) een nieuwe werkvorm ontwikkelen van Mijn Pad en een training. Hiermee willen zij de persoonlijke ontwikkeling van nieuwe ExpEx stimuleren, hen boeien en binden en een doorgroei perspectief bieden. Ook wordt een volgende stap gezet in de doorontwikkeling van de App B-Ready! samen met jongeren die uitstromen uit een residentiele instelling, professionals die hen daarbij begeleiden en ExpEx.

Twee kenniswerkplaatsen jeugd in Rotterdam en Flevoland werken met elkaar samen.

De Rotterdamse Academische Werkplaats Jeugd (ST-RAW) en de Academische Werkplaats Risico Jeugd werken samen in dit project.

Projectbeschrijving

Jongeren met complexe zorgbehoeften die uitstromen uit de residentiële jeugdzorg blijken als zij meerderjarig zijn onvoldoende voorbereid te zijn op zelfstandigheid. Ook blijkt dat zij vaak onvoldoende gehoord worden in beslissingen die hun eigen leven en toekomst betreffen. Het ondersteunen van hun ontwikkeling naar zelfstandigheid vraagt van professionals en organisaties een omslag in denken en werken. Ervaringsdeskundigen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen.

Het project word aangepakt door participatief actie onderzoek en ontwerpgericht onderzoek te combineren: van begin af aan werken we gelijkwaardig samen met de eindgebruikers, de jongeren zelf. Zij zijn mede onderzoeker, ontwerper en adviseur.

Doelstelling

De doelstelling is om ontwikkeling van autonomie van jongeren in de jeugdhulp te bevorderen, hen meer stem te geven in beslissingen betreffende hun leven en toekomst, en hen beter voor te bereiden op zelfstandig leven in de maatschappij. Hiertoe gaan we:

  • Een nieuwe werkvorm van Mijn Pad en een bijbehorende training ontwikkelen die de persoonlijke ontwikkeling van ervaringsdeskundige jongeren van ExpEx stimuleert,
  • Een volgende stap zetten in de doorontwikkeling van de App B-Ready! samen met jongeren die uitstromen uit een instelling, professionals, en jongeren van ExpEx,
  • Twee academische werkplaatsen leren van elkaar en versterken elkaar.

Verbinding met het onderwijs

Zowel in Flevoland als in Rotterdam is een werkgroep gevormd die gezamenlijk aan de doelen gaat werken. Studenten Social Work van het Instituut Sociale Opleidingen van Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Windesheim participeren in de werkgroepen in het kader van hun afstuderen. Zo brengen we ervaringsdeskundigen en studenten met elkaar in contact rondom dit thema, en vormen we een leerwerkgemeenschap met elkaar. We vervlechten onderzoek en onderwijs met elkaar.