Menu
    English

    Meer ruimte voor de stem van jongeren in de jeugdhulp met Mijn Pad en B-Ready!

    Publicatiedatum: 21 februari 2020

    Jongeren meer stem geven in jeugdhulp en onderzoek stimuleert hun persoonlijke ontwikkeling, leidt tot betere zorg en een grotere betrokkenheid. Met participatief onderzoek werden eerder de gespreksmethode Mijn Pad en de App B-Ready! ontwikkeld.

    Toon: