Menu
  English

  Jong Geleerd

  Een voorstel voor inclusief actieonderzoek

  Publicatiedatum: 12 januari 2021

  Het programma Jongeren INC wordt gedreven door de missie dat jongeren met een chronische aandoening naar wens en vermogen mee kunnen doen in de samenleving. In dit actieonderzoek gaan actieonderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Rotterdam samen met jongeren en andere belanghebbenden gemaakte keuzes in het programma van Jongeren INC strategisch aanscherpen en werkzame elementen beschrijven voor toekomstige programma's.

  Toon:

  Projectbeschrijving

  In het eerste jaar staat ‘aansluiten’ centraal: hoe willen alle betrokkenen bij Jongeren INC met en van elkaar leren? Hoe kan het programma steeds aansluiten bij de zorgen, wensen en behoeften van jongeren met een chronische aandoening? In jaar 2 focussen we op ‘Verbinden’: het verbinden van verschillende initiateven en ambities binnen het programma en het verbinden van leefwerelden van jongeren en systeemwerelden die meedoen kunnen faciliteren, maar ook belemmeren. Het derde jaar ligt extra nadruk op het ‘Borgen’ van de werkzame elementen van Jongeren INC. 

  Het inclusief actieonderzoek draagt eraan bij dat partners en belanghebbenden van het programma Jongeren INC gedurende de looptijd van het programma: 

  1. Leren van elkaar en van ingezette activiteiten en strategische keuzes die worden gemaakt;  
  2. Jaarlijks reflecteren op de tussentijdse bevindingen en hierover uitwisselen;  
  3. Onderbouwde en gezamenlijk gedragen beslissingen kunnen nemen ten aanzien van het bijsturen van het programma dan wel van het inclusief actieonderzoek, ook als het de afstemming tussen de Perspectief- en Systeemaanpak betreft; 
  4. Borgen van overkoepelende lessen in het licht van werkzame elementen van de verschillende programmaonderdelen; 
  5. Een duurzame alliantie vormen. 

  Doelstellingen

  Het inclusief actieonderzoek faciliteert dat partners en belanghebbenden van het programma Jongeren INC gedurende de looptijd van het programma:

  1. leren van elkaar en van ingezette activiteiten en strategische keuzes die worden gemaakt;
  2. jaarlijks reflecteren op de tussentijdse bevindingen en hierover uitwisselen;
  3. onderbouwde en gezamenlijk gedragen beslissingen kunnen nemen ten aanzien van het bijsturen van het programma dan wel van het inclusief actieonderzoek, ook als het de afstemming tussen de Perspectief- en Systeemaanpak betreft;
  4. borgen van overkoepelende lessen in het licht van werkzame elementen van de verschillende programmaonderdelen;
  5. een duurzame alliantie vormen.

  Publicaties/ producten