Menu
  English

  Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology

  Publicatiedatum: 08 januari 2021

  Medicijnen en klinische ingrepen kunnen in veel gevallen je gezondheid en welbevinden verbeteren. Daarnaast zijn er echter gezondheidsvragen waarvoor de reguliere geneeswijze onvoldoende (goede) oplossingen heeft. Denk aan veel voorkomende klachten bij chronische ziekten zoals pijn of slaapproblemen. Of aan de problematiek van de antibioticaresistentie.

  Over het Medical Delta Living Lab

  Introductie

  Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden hebben sinds eind 2020 hun eigen Living Lab genaamd Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology. Dit Living Lab valt onder Kenniscentrum Zorginnovatie (KCZI) van Hogeschool Rotterdam en het Kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (KC VEER) van de faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden.

  Het Living Lab richt zich op gezondheidsvragen waar de reguliere geneeswijze nog onvoldoende oplossingen voor heeft. Dit doen wij door onderzoek te doen naar technologie voor non-farmacologische, integrale preventie- en behandelwijzen, zoals het gebruik van natuurlijke producten of het ontwikkelen van een gezondere levensstijl.

  Door de samenwerking tussen deze twee kenniscentra te intensiveren kunnen we gezamenlijk profiteren van de kennisdeling, opleidings- en onderzoekservaring en de versterking van de hogescholen als (praktijkgericht) onderzoekspartner; óók voor het bedrijfsleven.

  Projectbeschrijving

  Om Integrative Medicine verantwoord op grotere schaal beschikbaar, toegankelijker en acceptabel te maken, moeten de barrières snel en effectief worden doorbroken.

  Zo is antibioticaresistentie een groeiend probleem. Het is van belang om, daar waar mogelijk, antibioticagebruik te verminderen. Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology onderzoekt hoe eHealth oplossingen ontwikkeld en gebruikt kunnen worden bij de verantwoorde keuze voor natuurlijke geneesmiddelen bij infecties en verantwoord koortsmanagement. Ook bij chronische ziekten of pijnbestrijding liggen mogelijkheden voor technologische oplossingen vanuit Integrative Medicine. Zorgprofessionals, patiënten en onderzoekers werken in het living lab samen om deze te vinden en te valideren.

  (Beoogde) resultaten

  Met technologische oplossingen zoals keuzehulpen, monitoringtools om effecten op individueel niveau te meten, en metabolomics tools om veelbelovende natuurlijke middelen in het laboratorium te kunnen identificeren, worden de beloften van Integrative Medicine concreter ingevuld. Uiteindelijk kunnen de ontwikkelde technologische oplossingen verder onderzocht worden in klinisch onderzoek en/of door ondernemers naar de markt worden gebracht.

  Publicaties

  Nieuws vanuit het Medical Delta Living Lab

  Medewerkers

  betrokken bij dit Living Lab