Menu
  English

  Diagnostiek van Pijnmechanismen

  Mensen met chronische pijn

  Publicatiedatum: 01 januari 2016

  Er wordt onderzocht hoe zorgverleners hun diagnostiek zo kunnen vormgeven, dat zij de juiste diagnose kunnen stellen bij mensen met chronische pijn.

  Toon:

  Dit project valt onder een reeks projecten over chronische pijn.

  Onderzoek laat zien dat in Europa 1 op de vijf mensen lijdt aan chronische pijn. Chronische pijn wordt omschreven als ‘pijn die niet kan worden verklaard vanuit lichamelijke schade met een duur langer dan drie maanden’. Mensen met chronische pijn worden, naast de pijn, geconfronteerd met een verlies van lichaamsfuncties, gevoelens van depressiviteit, angst en eenzaamheid en een verlies van levenskwaliteit. Een bijkomend probleem is het ‘onzichtbare karakter’ ervan. Deze pijn is voor hulpverleners, partners, werkgevers en anderen niet te zien of te voelen en kan daardoor ook makkelijk over het hoofd worden gezien of worden genegeerd. Niet zelden leidt dit bij mensen met chronische pijn tot gevoelens van stigmatisering.  

  Het huidige wetenschappelijk onderzoek heeft ons begrip van pijn sterk verbeterd, waardoor we nu in staat zijn beter na te denken over de aard en de inhoud van de hulpverlening aan mensen met chronische pijn. Kenniscentrum Zorginnovatie werkt samen met de opleiding fysiotherapie en externe – academische en klinische – partners nauw samen om het onderzoek op dit domein vorm te geven en de resultaten te implementeren in zowel het onderwijs als de praktijk. Onderzoekers, studenten, fysiotherapeuten en andere hulpverleners en patiënten werken in het onderzoek nauw samen om de kwaliteit van de zorg op dit punt verder te verbeteren.

   

  Andere projecten uit deze reeks