Menu
  English

  Diagnostiek van Pijnmechanismen

  Mensen met chronische pijn

  Publicatiedatum: 01 januari 2016

  Er wordt onderzocht hoe zorgverleners hun diagnostiek zo kunnen vormgeven, dat zij de juiste diagnose kunnen stellen bij mensen met chronische pijn.

  Toon:

  In dit project wordt onderzocht op welke manier hulpverleners hun diagnostiek moeten vormgeven, om conclusies te kunnen trekken over het specifieke ‘pijnmechanisme’ bij mensen met chronische pijn. In de literatuur wordt hiertoe onderscheid gemaakt tussen zogenoemde ‘neuropatische pijn’, ‘nociceptieve pijn’ en ‘centrale sensitisatiepijn’. Een klinisch algoritme hiervoor is inmiddels gepubliceerd. De betrouwbaarheid, validiteit en klinische bruikbaarheid moet echter nog worden onderzocht. Dit wordt bij drie groepen gedaan: mensen met artrose, mensen met lage rugpijn en mensen met whiplash gerelateerde klachten.

  Promotieonderzoeken

  Binnen dit onderzoeksproject werken drie promovendi aan hun onderzoek:

  • Hester den Bandt
  • Erwin Hendriks
  • Saurab Sharma