Menu English

Dutch Feather Squadron app

App voor het testen van luistervaardigheid
Publicatiedatum: 01 februari 2014

In mei 2013 is een Engelstalige app ontwikkeld, genaamd ‘Feather Squadron’, waarin op een vrolijke en kindvriendelijke manier verschillende auditieve vaardigheden worden getest. Kenniscentrum Zorginnovatie heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van een Nederlandstalige app.

Toon:

Resultaten

  • In de periode februari - mei 2014 is er gewerkt aan een Nederlandse vertaling van deze app (Van Knijff, 2014). Vervolgens zijn er opnames gemaakt met een Nederlandse spreker, welke in Nieuw-Zeeland verwerkt zijn in een nieuwe Nederlandse versie van de app. Deze pilotversie is enkel beschikbaar voor Kenniscentrum Zorginnovatie.
  • In de periode september 2014 - januari 2015 voerden 14 studenten van de opleiding Logopedie tijdens de minor Taal en Gehoor vier deelprojecten uit betreffende de normering en validering van de app voor 8 t/m 12-jarige kinderen (voor een overzicht van de resultaten, zie: Neijenhuis & Barker, 2015).
  • In de periode september 2015- januari 2016 zijn, na enkele kleine aanpassingen in de app, twee deelprojecten uitgevoerd door negen studenten van de opleiding Logopedie in het kader van normering bij jongere (5 t/m 8-jarige) kinderen.
  • Februari 2016: Een eerste (demo-)versie van de Nederlandstalige app is beschikbaar via de app store.
  • Van maart tot en met juni 2016 zijn aanvullende normgegevens verzameld om de normgroep 5 tot en met 12 jarigen compleet te maken. Na dit laatste deelproject zijn in totaal 269 kinderen geincludeerd, gelijk verdeeld over de diverse leeftijdsgroepen.
  • Van januari tot juni 2016 is onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van de app als uitkomstmaat in een kleinschalig interventie-onderzoek, in het kader van een masterthesis voor de opleiding 'Special Educational Needs' van Fontys Hogeschool.
  • Vanaf oktober 2016 wordt de app experimenteel toegepast op een audiologisch centrum, in de dagelijkse diagnostiek van kinderen met spraak-taal en gehoorproblemen. Pas na dergelijke toepassingen kan worden beoordeeld of de app geschikt is voor klinische toepassing.

Publicaties

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen