Menu English

SOS bij kinderarmoede

Een drieluik aan handreikingen voor het Signaleren van en Ondersteunen en Stimuleren bij kinderarmoede

Publicatiedatum: 17 oktober 2018

Nog altijd groeit één op de dertien kinderen in Nederland op in armoede. In Rotterdam is dat één op de vijf. Armoede kan nadelige effecten hebben op de gezondheid, ontwikkeling en welbevinden van kinderen en jongeren. De consequenties gelden vanaf de geboorte tot de levensverwachting aan toe. Daarom is het van belang dat professionals die met kinderen, jongeren en ouders werken, handelingsbekwaam zijn in het omgaan hiermee.

Toon:

De feiten overzichtelijk op een rij

Samenwerking

 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool Rotterdam
 • Ministerie SZW
 • Ministerie OCW (Gelijke Kansen Alliantie)
 • Divosa
 • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 • Kinderombudsman
 • Nederlands Jeugd Instituut
 • Movisie
 • Werkplaatsen sociaal domein
 • Sterk uit armoede
 • Hogeschool van Amsterdam (Lectoraat Armoede Interventies)
 • Sociaal Economische Raad
 • Jeugdeducatiefonds
 • Vereniging Leergeld Nederland

Financiering

De handreiking voor scholen is in opdracht van de ministeries van SZW en OCW (Gelijke kansenalliantie) ontwikkeld.

De handreikingen voor het sociaal domein en jeugdgezondheid zijn in opdracht van Divosa ontwikkeld.

Looptijd

2018 - 2021