Menu Zoeken English

De rol van scholen in het omgaan met gezinnen in armoede

Gemeenten, scholen, ouders en leerlingen ontwikkelen samen een nieuwe werkwijze voor scholen
Publicatiedatum: 17 oktober 2018

De stress die armoede met zich mee brengt belemmert de ontwikkeling van kinderen en de ondersteuning van ouders aan hun kinderen. Hoewel scholen de armoede in de gezinnen van hun leerlingen niet kunnen oplossen, worden zij - bewust of onbewust - wel dagelijks met deze problematiek geconfronteerd. Dit roept de vraag op wat scholen nodig hebben om armoede beter te kunnen signaleren en om beter om te kunnen gaan met kinderen en hun ouders die in armoede verkeren.

Toon:

Projectinformatie

Over Armoede

Achtergrond

Het is van belang om vanuit scholen expliciet aandacht te  hebben voor het omgaan met gezinnen die in armoede verkeren. Er is behoefte aan bouwstenen voor beleid en concrete handvatten voor scholen, schoolbesturen en voor sociale- en lerarenopleidingen in het signaleren en steunen van gezinnen die in armoede verkeren. 

Daarom ontwerpen we met gemeenten, scholen, ouders en leerlingen werkwijzen die scholen helpen met:

 • het signaleren van armoede en het omgaan met gezinnen in armoede 
  signaleren, luisteren naar kinderen en ondersteunen van ouders
 • het beperken van de kosten
  beheersbaar houden van schoolkosten, ouderbijdrage en minder zichtbare kosten en toegankelijker maken van ondersteunende instanties en regelingen

Onderzoek

Op basis van expertmeetings in Rotterdam en Groningen worden werkwijzen ontworpen om beter om te gaan met armoede. Een adviesraad van deskundigen beoordeeld de voorgestelde werkwijzen. In zowel Groningen als Rotterdam gaan drie scholen met deze werkwijzen aan de slag. Daarbij wordt eerst gesproken met een aantal kinderen en ouders die in armoede leven, zodat hun inzichten in de werkwijzen verwerkt kunnen worden. Na afloop bevragen we scholen, ouder en leerlingen over hun ervaringen.

 • Fase 1: Het ontwikkelen van werkwijzen in het omgaan met armoede
  Opbrengsten:
  • concepthandreiking voor scholen met voorgestelde werkwijzen in het omgaan met armoed
  • samenwerking tussen gemeenten en scholen in het toegankelijker maken van regelingen en instanties waar ouders gebruik van kunnen maken
  • presentatie van de concepthandreiking op de landelijke conferentie begin 2019 van de alliantie Kinderarmoede en gezondheid 
 • Fase 2: Het uitproberen en aanscherpen van de ontwikkelde werkwijzen
  Opbrengsten:
  • zes scholen hebben een aantal voorgestelde werkwijzen in het omgaan met gezinnen in armoede uit de concepthandreiking geïntroduceerd
  • gemeenten in twee regio’s hebben instanties en aan onderwijskosten gerelateerde voorzieningen toegankelijker gemaakt voor gezinnen in armoede
  • een landelijke werkbijeenkomst waar de deelnemers de aanpak aanscherpen
 • Fase 3: Het delen van de werkwijzen en opgedane kennis
  Opbrengsten: 
  • een handreiking voor scholen in het omgaan met armoede
  • een rapportage van het onderzoeksproject
  • een landelijk eindsymposium
  • artikelen in vakbladen 
  • workshops op regionale bijeenkomsten

Opbrengsten

 • Een handreiking voor scholen om beter om te kunnen gaan met het signaleren van armoede, het omgaan met kinderen en ouders in armoede, het beperken van de schoolkosten en het beter doorverwijzen van ouders naar regelingen en instanties.
 • Suggesties voor gemeenten en fondsen over hoe zij scholen kunnen ondersteunen in het omgaan met armoede.
 • Dit materiaal wordt geplaatst in de Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders. Daarnaast zal de kennis gedeeld worden met het werkveld en sociale en lerarenopleidingen via een eindsymposium, artikelen en workshops. 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen