Menu English

Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Beroeps- en VolwassenenEducatie

BOSS BVE
Publicatiedatum: 01 januari 2014

In het programma Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Beroeps-en Volwassenen Educatie (BOSS BVE) wordt samengewerkt tussen drie roc’s Drechtsteden (Da Vinci College Dordrecht, Zadkine en Albeda Rotterdam), Instituut voor Lerarenopleidingen en Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam. Het doel van de samenwerking is het opzetten van een doorlopende leerlijn bij de Lero HR en genoemde mbo’s in de regio Rotterdam.

Toon:

De partners streven naar een duurzame samenwerking rondom de thematiek van het docentschap in het mbo. Dit vanuit de notie dat een goede aansluiting tussen de lerarenopleiding en het werkveld noodzakelijk is voor een goed docentschap in het mbo. Een en ander is mogelijk door het verwerven van de subsidie van het ministerie van OC&W in december 2013.

Een goede aansluiting leidt tot de volgende resultaten:

  • het creëert de juiste verwachtingen over het beroepsonderwijs bij studenten,
  • het verhoogt de kwaliteit van het lesgeven van beginnende docenten in het beroepsonderwijs,
  • het zorgt voor een betere afstemming tussen vraag bij de mbo en het aanbod van IvL,
  • het vermindert de uitval van beginnende docenten.

Deze doorlopende leerlijn kent drie fasen:

  1. oriënteren en interesseren
  2. opleiden en 
  3. het inwerken van jonge docenten.

Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de specifieke competenties die een docent nodig heeft in het mbo: kennis van de omgang met de specifieke doelgroep(en), groepsprocessen, de hoge(re) handelingssnelheid die vereist is, het werken in teamverband, kennis van de sector waarvoor wordt opgeleid en het ontwikkelen van onderwijsmateriaal in samenspraak met het bedrijfsleven. Vakdidactisch wordt er ingezet op het belang van de gebruikswaarde van de aangeboden kennis en vaardigheden in de praktijk. Naast het belang voor samen opleiden en de begeleiding van beginnende leerkrachten wordt er samengewerkt op de thema's Omgaan met verschillen, Opbrengstgericht werken, Ouderbetrokkenheid en Pesten.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen