Menu English

Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Beroeps- en VolwassenenEducatie

BOSS BVE
Publicatiedatum: 01 januari 2014

In het programma Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Beroeps-en Volwassenen Educatie (BOSS BVE) wordt samengewerkt tussen drie roc’s Drechtsteden (Da Vinci College Dordrecht, Zadkine en Albeda Rotterdam), Instituut voor Lerarenopleidingen en Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam. Het doel van de samenwerking is het opzetten van een doorlopende leerlijn bij de Lero HR en genoemde mbo’s in de regio Rotterdam.

Toon:

Te ontwikkelen activiteiten t/m juli 2017

Fase 1: Interesseren en oriënteren

Het samenwerkingsverband erkent dat de docenten en studenten van de lerarenopleiding minder bekend zijn met het docentschap in het middelbaar beroepsonderwijs. Een van de doelstellingen van het samenwerkingsverband is om docenten én studenten te interesseren voor het beroepsonderwijs. Zij moeten zich kunnen oriënteren op het middelbaar beroepsonderwijs. Daartoe zullen een aantal activiteiten worden georganiseerd op docent- en studentniveau.

 • Gezamenlijke voorlichting met betrekking tot werken in het mbo aan studenten, onder andere in de vorm van een mbo-markt.
 • Aanpassing van modules Studieloopbaan coaching en Voorbereiden op stage met specificering naar (v)mbo.
 • Meeloopdag op (v)mbo voor alle studenten.
 • Mentorenproject.
 • Uitwisselingsstages voor docenten mbo en hbo; vice versa.

Fase 2: Opleiden

In de fase 'opleiden' worden de te behandelen onderwerpen specifiek geselecteerd vanuit het belang van het mbo. De student wordt gevraagd zich hier met een onderzoekende en ondernemende houding te verdiepen in deze onderwijssector.

 • Het (her)inrichten van werkveldcommissies voor alle relevante opleidingen
 • Herontwikkeling van de modules Onderwijskunde en beroepsvorming
 • Her- en doorontwikkeling praktijkleeropdrachten in de context van (v)mbo
 • Ontwikkeling Afstudeerrichting Beroepsonderwijs met mogelijkheid om in alle voorkomende IvL-minoren praktijkonderzoek te doen in het mbo
 • Herontwikkeling van de minor Werken in het beroepsonderwijs met specifieke aandacht voor eindkwalificaties
 • Ontwikkelen minor Werken in het beroepsonderwijs
 • Uitwerking van de uit de sectorgerelateerde bekwaamheden per opleiding
 • Het (her)inrichten van werkveldcommissies voor alle relevante opleidingen

Fase 3: Inwerken

Om de inductiearrangementen te ontwikkelen, werken vertegenwoordigers van de scholen (BOS'en of vakcoaches) samen in Professionele Leergemeenschappen (PLG' s).

Een PLG bestaat uit ongeveer 10 deelnemers die ervaring hebben in het begeleiden van beginnende leraren. Kenmerken van een PLG zijn:

 • De deelnemers bepalen zelf de onderwerpen die zij willen onderzoeken, ontwikkelen en verfijnen
 • Diversiteit van de deelnemers is een voorwaarde: op basis van verschillende kennis en ervaringen worden nieuwe kennis en aanpakken ontwikkeld
 • Kennis van externe experts wordt ingezet indien nodig (maar niet op voorhand). In de bijeenkomsten wordt gewerkt met een vaste, eenvoudige structuur volgens de drieslag exploreren, condenseren en maken (dit wordt in de bijeenkomsten toegelicht)
 • Elke bijeenkomst resulteert in één of meer producten die gedeeld kunnen worden (denk aan blogs, filmpjes, draaiboeken, onderdelen van beleids- of visiestukken et cetera)
 • Tussen de bijeenkomsten door werken de deelnemers van de PLG's verder aan de ontwikkeling van het inductiearrangement op hun eigen school.

Producten zijn:

 • Inductiearrangementen voor beginnende docenten met aandacht voor maatwerk in de vorm van een Community of Practice (CoP).
 • Alumni-activiteiten.
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen