Menu English

Integrale aanpak armoede in gezinnen

Omgaan met armoede in gezinnen is complex, want het uit zich op hetzelfde moment op verschillende leefgebieden en vraagt aandacht voor alle leden in het gezin (ouders en kinderen). Daarom vraagt het ondersteunen van gezinnen in armoede om een integrale aanpak. Op initiatief van Sint Laurensfonds zijn binnen het programma Kinderen in armoede informele organisaties in Rotterdam gestart met intensieve, integrale projecten bedoeld om gezinnen in armoede duurzaam te versterken. Het betreffen organisaties die informeel van aard zijn en heel dichtbij de gezinnen staan.

Over het project

Projectbeschrijving

In opdracht van Sint Laurensfonds is bij vijf organisaties een monitor uitgevoerd naar werkzame factoren in de aanpak om gezinnen in armoede te ondersteunen. Om van de eigen en elkaars praktijk te leren is bovendien een leerkring gevormd waaraan nog vier organisaties deelnamen. De volgende vragen zijn daarbij gesteld:

  1. Welke gezinnen nemen deel aan deze projecten en wat is hun hulpvraag?
  2. Welke werkwijze hanteren de organisaties?
  3. Hoe beleven de ouders hun deelname aan de projecten?
  4. Wat zijn de resultaten en de kosten van deze aanpak?

Projectaanpak

In overleg met Sint Laurensfonds en de betreffende organisaties is afgesproken dat de monitor aansluit bij de doelgroep en de werkwijze van het project en er geen onderzoeksinstrumenten worden ingezet die de gezinnen kunnen afschrikken en het broze vertrouwen tussen organisaties en gezinnen kunnen verstoren. Gekozen is voor een leerkring met de organisaties die gevoed wordt vanuit een monitor. Elke bijeenkomst van de leerkring wordt voorafgegaan door een onderzoeksronde met betrekking tot de onderzoeksvraag die centraal staat. Hierdoor levert de leerkring gedurende het proces al inzichten voor de organisaties op en kan er expliciet ook van elkaar geleerd worden. In totaal hebben in een periode van twee jaar (november 2019 – oktober 2021) vijf leerkringbijeenkomsten plaatsgevonden.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in de rapportage Integrale aanpak armoede in gezinnen. Als overstijgende opbrengst is een set succesfactoren voor integrale aanpak gezinnen in armoede opgeleverd. Klik hier voor de samenvatting van de rapportage inclusief deze succesfactoren.

Samenwerkingen

De monitor is uitgevoerd Van Kansarm naar Kansrijk (Van Veldhuizen Stichting), Helden van het Oude Noorden (Goud van Noord), Steunpunt Zevenkamp (De Buurtbron), Gezin Centraal (House of Hope) en Krachtgezin (Thuis in West). Nog vier organisaties sloten aan bij de leerkring: Kinderkansen in West (Wijkpastoraat R’dam West), Geld & Gezin (Samen010), EHBO’-eR (De Katrol) en Samen Groeien (Stichting Mano). Al deze organisaties ontvangen subsidie van Sint Laurensfonds.

Projectfeiten2019 - 2021


Sint Laurensfonds


Lectoraat Kinderarmoede


Inclusie

Publicaties

Medewerkers betrokken bij dit project

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen