Menu English

WMO Werkplaats Rotterdam

Stimuleren en versterken van eigen kracht van de burger

Publicatiedatum: 01 januari 2012

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger voor zijn zelfredzaamheid en participatie in de samenleving voorop. Maatschappelijke ondersteuning richt zich op het stimuleren en versterken van de eigen kracht van de burger en van zijn informele sociale netwerk.

Toon:

Een WMO werkplaats heeft een lokale functie (in eigen opleiding zorgen dat er professionals afgeleverd worden met een vakbekwaamheid die is toegesneden op de vraag in de sector), een regionale functie (in de regio beleid en praktijk informeren over beleidsontwikkelingen en inspireren tot vernieuwend sociaal werk) en een landelijke functie (op het kernthema van deze WMO werkplaats kennis verspreiden).

De doelstellingen van de WMO-werkplaats Rotterdam zijn:

  • bepalen van de behoeften aan sociale steun, zowel qua omvang als kwaliteit, van kwetsbare, sociaal geïsoleerde burgers, met specifieke aandacht voor de jeugd;
  • beantwoorden van de kennis- en innovatievragen van professionals die deze burgers en hun (potentieel te versterken) netwerk steunen in hun ontwikkelingsproces naar meer eigen kracht en verantwoordelijkheid;
  • bepalen in welke mate en hoe bestaande interventies tegemoet komen aan behoeften van (kwetsbare) burgers;
  • enkele perspectiefrijke interventies onderzoeken en/of een of meer interventies ontwikkelen;
  • het ontwikkelen van onderwijsmodulen rond die interventies; - de verworven kennis verspreiden en de benutting ervan bevorderen.

Inhoudelijke aandachtspunten in Rotterdam zijn: diversiteit in de stad en diversiteitbewust vakmanschap, integratie en participatie van verschillende groepen, jongeren en gezinnen, opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap, nieuwe netwerken, nieuwe sociale professionals, de stem van ‘de doelgroep’ en de invulling van zelfredzaamheid. Daarnaast heeft de Rotterdamse werkplaats de opdracht om te zorgen voor een verbindingslijn van de activiteiten van alle werkplaatsen op het terrein van jeugd en jongeren.