Menu
  English

  WMO Werkplaats Rotterdam

  Stimuleren en versterken van eigen kracht van de burger

  Publicatiedatum: 01 januari 2012

  In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger voor zijn zelfredzaamheid en participatie in de samenleving voorop. Maatschappelijke ondersteuning richt zich op het stimuleren en versterken van de eigen kracht van de burger en van zijn informele sociale netwerk.

  Toon:

  Deze zijn voorliggend aan professionele arrangementen. Dit alles vanuit de overtuiging dat gemeenten betere mogelijkheden hebben om aan burgers maatwerk te bieden waarin ook de verbinding wordt gelegd met andere beleidsterreinen.

  In 2009 is in de Tweede Kamer besloten tot de oprichting van lokale WMO Werkplaatsen om de professionele beroepspraktijk in de branche Zorg en Welzijn te verbeteren en te zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en werkveld. In 2011 nam de Tweede Kamer een motie aan om de Wmo werkplaatsen te continueren en uit te breiden met een Werkplaats in Rotterdam. In 2016 is besloten verder te gaan onder de naam Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.