Menu English

Perspectiefverschillen in re-integratiekennis

Bevordering van toepassing van inzichten in de praktijk

Publicatiedatum: 01 december 2016

In het werkveld van re-integratie bestaan bij gemeenten, ministerie en UWV verschillende ideeën over professionalisering van het werk en daarmee verbonden begrippen zoals vakmanschap, ‘evidence based’ werken en het bevorderen van een lerende organisatie. Verwachtingen over onderzoek en het gebruik van kennis uit onderzoek in professionaliseringsprocessen lopen uiteen. In dit project voeren betrokkenen het gesprek met elkaar over deze perspectiefverschillen.

Toon: