Menu English

Perspectiefverschillen in re-integratiekennis

Bevordering van toepassing van inzichten in de praktijk
Publicatiedatum: 01 december 2016

In het werkveld van re-integratie bestaan bij gemeenten, ministerie en UWV verschillende ideeën over professionalisering van het werk en daarmee verbonden begrippen zoals vakmanschap, ‘evidence based’ werken en het bevorderen van een lerende organisatie. Verwachtingen over onderzoek en het gebruik van kennis uit onderzoek in professionaliseringsprocessen lopen uiteen. In dit project voeren betrokkenen het gesprek met elkaar over deze perspectiefverschillen.

Toon:

In het werkveld gericht op re-integratie van werklozen met een uitkering vanuit gemeente of UWV, streven de overheid en andere stakeholders naar optimalisatie van de professionaliteit en effectiviteit van de uitvoering. Het is belangrijk dat kennis hierover wordt vermeerderd, benut en uitgewisseld. 

Het Ministerie van SZW ziet dat er verschillende betekenissen worden gegeven aan veelgebruikte termen in de beroepspraktijk. Dit leidt tot verwarring. Zij wil laten onderzoeken welke verschillende perspectieven en belangen oorzaak zijn van genoemde betekenisverschillen en of deze verschillen kunnen worden verminderd.

Antwoorden op deze vragen zijn voor alle betrokkenen belangrijk om gezamenlijk verder te kunnen werken aan professionalisering en om onderzoek zo bruikbaar mogelijk te maken voor dat proces.

Stakeholdersbijeenkomsten

In januari 2017  vindt eerst een bijeenkomst plaats met deskundigen die ervaring hebben met professionaliseringsprocessen in andere domeinen. Daarna worden twee bijeenkomsten gehouden met stakeholders uit het werkveld van arbeidsre-integratie. Zij verkennen met de onderzoekers waar de verschillen zitten en waar zij elkaar juist vinden. Vervolgens wordt met de betrokken stakeholders verkend hoe zij binnen dit krachtenveld invulling kunnen geven aan het verder (samen) leren en hoe je daar kennis uit onderzoek een rol in kunt laten spelen.

Tenslotte volgt een after-sessie waarbij de inzichten uit de bijeenkomsten worden besproken met kennisinstellingen die onderzoek voor het werkveld uitvoeren. 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen