Menu
  English

  Living Lab Assetmanagement

  Het lectoraat Assetmanagement host sinds september 2020 een Living lab Asset management. In dit Living lab werken studenten en docenten aan innovatieve oplossingen voor transities in de Rotterdamse Delta. Het Living lab Asset management is een ruimte om te experimenteren met assetmanagement methoden en technieken in een praktijkgerichte context.

  Toon:

  Colleges
  Het methodische gereedschap is in colleges aangereikt vanuit een bredere context over het managen van kritieke infrastructuren in kwetsbare delta’s. Daarmee levert het Living lab Asset management ook een bijdrage aan onderwijsvernieuwing. Met formatieve en summatieve toetsen wordt de nieuwe stof getoetst. Daarnaast schrijven de studenten positionpapers over hun onderzoeksopdrachten die we op deze website zullen presenteren als ze gereed zijn.