Menu English

Living Lab Assetmanagement

Het lectoraat Assetmanagement host sinds september 2020 een Living lab Asset management. In dit Living lab werken studenten en docenten aan innovatieve oplossingen voor transities in de Rotterdamse Delta. Het Living lab Asset management is een ruimte om te experimenteren met assetmanagement methoden en technieken in een praktijkgerichte context.

Toon:

Het lectoraat Assetmanagement host sinds september 2020 een Living lab Asset management. In dit Living lab werken studenten en docenten aan innovatieve oplossingen voor transities in de Rotterdamse Delta. Het Living lab Asset management is een ruimte om te experimenteren met assetmanagement methoden en technieken in een praktijkgerichte context.

Veranderopgaven
Ook de Rotterdamse Delta is kwetsbaar voor klimaatveranderingen. Het zeewater stijgt, het water in de rivieren stijgt, de bodem zakt, er komen meer piekbuien, en tegelijkertijd tijd wordt het heter en droger. Dit heeft effect op de infrastructuur die de Rotterdamse Delta veilig en leefbaar houdt en vraagt om klimaatadaptieve oplossingen voor infrastructuur.

Niet alleen klimaatverandering vraagt om transities. Ook de omslag naar een circulaire samenleving, duurzame energie en de digitalisering leiden tot grote veranderingen en kansen om te verzilveren.

Master River Delta Development
In 2020 zijn studenten van de master River Delta Development het Living lab komen versterken. Deze master is een initiatief van drie hogescholen: Van Hall Larenstein, Zeeland en Rotterdam. De opleiding leidt op tot facilitators of change, de mensen die de noodzakelijke veranderopgaven in kwetsbare delta’s gaan initiëren en begeleiden.

Toekomst van het Living lab
Vanuit de onderzoeksopdrachten en als onderdeel van het onderzoek, worden stakeholders geïnventariseerd en waar mogelijk aangehaakt. De bedoeling is om dit de komende jaren te laten groeien tot een bloeiende actieve gemeenschap rond het onderzoeksthema Assetmanagement.

Vanuit dit lab zullen wij de komende jaren meer water- en infrastructuurgerelateerde onderzoeksprojecten verwelkomen en initiëren. Hierbij zetten we in op cross-overs tussen opleidingen zodat multidisciplinair aan assetmanagement-vraagstukken wordt gewerkt, met als doel bijdragen aan een veilige en bloeiende Rotterdamse Delta.

Looptijd
Het project is gestart in september 2020 en zal de komende jaren doorlopen.