Menu English

Onderzoek naar de impact van Smart Shipping

Naar verwachting zullen maritieme automatisering en digitalisering de scheepvaartsector over tien tot twintig jaar een heel ander gezicht gaan geven.

Toon:

In het eerste jaar van het onderzoeksprogramma (2018-2019) is een analyse uitgevoerd van de huidige stand van zaken (IST-situatie) op het gebied van verkeersmanagement en binnenvaartinfrastructuur. Daartoe werd vanuit verschillende gezichtspunten een scenario-analyse van de ARA-route (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen) uitgevoerd: schip, infrastructuur, verkeersbegeleiding, wet- en regelgeving. Naar aanleiding van de uitkomsten kunnen use-cases geselecteerd worden om vervolgens verdiepend praktijkonderzoek op uit te voeren in 2019 en 2020.

In het tweede jaar van het onderzoeksprogramma (2019-20) is voortgebouwd op de resultaten van het eerste jaar en werden nieuwe concepten bedacht en beschreven met als doel de infrastructuur over de binnenwateren toekomstbestendig te maken. Van deze toekomstgerichte concepten en ideeën zijn er vier geïmplementeerd in een experimentele setting in 2020. 

In het derde jaar (2020/2021)zijn uit de toekomstgerichte concepten van het vorig jaar er twee geselecteerd om geïmplementeerd te worden in een experimentele setting waarbij gebruik is gemaakt van de vaar simulator van de Rijn- en Binnenvaartopleiding van het STC en zijn er twee geselecteerd voor validatie doormiddel van scenario analyse en expert oordeel.

De concepten die zijn uitgewerkt en getest, c.q. gevalideerd zijn de volgende (zie ook de infographic):

1. WINCOM: digitalisering en automatisering van communicatie en gegevensuitwisseling op de binnenvaartsimulator. De vraag is hoe digitale communicatie en gegevensuitwisseling in de praktijk kan werken en een eerste conclusie wat betreft de voorwaarden die nodig zijn om digitale berichtgeving van toegevoegde waarde te laten zijn voor scheepvaartverkeersmanagement.

2. DoorvaartHoogte WaarschuwingsSysteem is een concept waarbij twee lasersystemen en reflectoren zowel de doorvaarthoogte van de brug als de hoogte van de opbouw van het schip kunnen meten.

3. Digital Schutplan Schepen melden zich digitaal aan bij een sluis. Het experiment is gericht op de visualisering van de indeling van de kolk en het uitbreiden van de functionaliteit.

4. Silent Vessel Traffic Service (VTS) is gebaseerd op het idee dat het overall verkeersbeeld van de VTS-post ook digitaal gedeeld kan worden met de schepen in een bepaalde sector zodat alle schippers over hetzelfde overall situatiebeeld beschikken. De onderzoeksvraag is of op basis van dit overall situatiebeeld ook een betere situation awareness ontstaat bij schippers en op die manier in staat zijn acties onderling te coördineren.

 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen