Menu English

Onderzoek naar de impact van Smart Shipping

Naar verwachting zullen maritieme automatisering en digitalisering de scheepvaartsector over tien tot twintig jaar een heel ander gezicht gaan geven.

Toon:

Naar verwachting zullen maritieme automatisering en digitalisering de scheepvaartsector over tien tot twintig jaar een heel ander gezicht gaan geven: er zullen nieuwe en aangepaste informatie- en communicatiestandaarden ontwikkeld moeten worden, het scheepvaartverkeersmanagement, rivierinformatievoorzieningen en de infrastructuur zullen anders ingericht moeten worden en er zullen ander eisen gesteld gaan worden aan de ondersteuning en beroepskwalificaties van het varend personeel. Door de impact en de praktische consequenties van smart shipping te onderzoeken moet inzicht ontstaan in de manier waarop Rijkswaterstaat, mede–overheden, de markt en het hoger beroepsonderwijs een bijdrage kunnen leveren aan de kennis- en innovatieontwikkeling op gebied van Smart Shipping.

Smart shipping is een vergaande manier van geautomatiseerd varen op zee en op de binnenwateren en de ondersteuning ervan. De verwachting is dat smart shipping een bijdrage gaat leveren aan het concurrerend vermogen, de veiligheid en de duurzaamheid van de (binnenvaart) sector. Rijkswaterstaat wil laten onderzoeken wat deze ontwikkeling gaat betekenen voor het smart maken van de infrastructuur en het scheepvaartverkeersmanagement.

Lector en studenten doen daarom onderzoek naar de vraag wat de consequentie zijn voor het coördinerend vermogen in het vervoer- en transportsysteem als er stap voor stap menselijke functies door ‘smart’ technologie worden overgenomen? En welke infrastructurele maatregelen er nodig zijn om de huidige kwaliteit van scheepvaartverkeersmanagement te handhaven? Het onderzoek gebeurt binnen de minor Human Factors in scheepssystemen dat samen met de Marof opleiding van de RMI is opgezet.

De invalshoek van het onderzoek is Human Factors. Human Factors is niet gericht op een enkel aspect; maar richt zich juist op al die factoren in werksituaties die van invloed zijn op de prestaties van de werkers. Het gaat hierbij om technologische, organisatorische, individuele, culturele invloeden en beïnvloeding vanuit de omgeving. Dat betekent dat de ontwikkeling van nieuwe infrastructurele maatregelen niet alleen een kwestie van ontwikkelen van techniek. Bij het Silent VTS (VTS staat voor Vessel Traffic Service) concept hebben schippers digitaal de beschikking over data van al het vaarverkeer in plaats dat deze via de VHF wordt gecommuniceerd. Onderzocht moet dan worden of dit een betere of equivalente 'situation awareness' geeft, in vergelijking met de huidige situatie, en of dit schippers in staat stelt acties onderling te coördineren. Onderzoek hierna gebeurt in de vaarsimulatoren van het STC. In de infographic zijn nog andere conceptontwikkeling voorbeelden te vinden. Het onderzoek heeft drie jaar gelopen en momenteel wordt met RWS, afdeling Haven meester van Havenbedrijf Rotterdam en andere partijen gesproken over een verlenging van drie jaar.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen