Menu
    English

    Onderzoek naar de impact van Smart Shipping

    Naar verwachting zullen maritieme automatisering en digitalisering de scheepvaartsector over tien tot twintig jaar een heel ander gezicht gaan geven.

    Toon:

    Hogeschool Rotterdam en Rijkswaterstaat werken sinds 2018 samen binnen het thema Smart Shipping. Jaarlijks zijn ongeveer 15 studenten van de minor ‘Ship Systems and the Human Factor’ betrokken bij dit praktijkgerichte onderzoeksproject. Ze borduren hierbij voort op de resultaten van hun voorgangers. Door met Rijkswaterstaat samen te werken is het onderwijs contextrijk en het onderzoek toekomstgericht. Studenten werken dus tijdens hun studie al aan het vormgeven van hun toekomstige vakgebied en zijn daardoor optimaal voorbereid op de introductie van nieuwe technologieën.