Menu Zoeken English

Dr. Katja van Vliet

Programmamanager

Per 1 februari 2018 is Katja van Vliet bij het kenniscentrum aangesteld als Programmamanager Vitale Delta. Daarnaast leidt ze één van de werkpakketten van het programma (WP4: Zelf Vitaal).

Katja van Vliet is gepromoveerd psycholoog. Zij heeft ruime ervaring als programmamanager en als onderzoeker met praktijk- en beleidsgericht onderzoek, zowel in de gezondheidszorg (preventie, cure en care) als in het sociale domein.

Na haar promotie aan de UvA (1992) heeft zij bij de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Leiden en het AZL (nu LUMC), bij het Verwey-Jonker Instituut en TNO gewerkt.

Vanaf eind 2012 tot eind 2017 was zij programmamanager voor de innovatie van zorgberoepen en opleidingen bij Zorginstituut Nederland en heeft zij bijgedragen aan de twee adviezen die de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen heeft uitgebracht. De adviezen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met betrokken partijen (zorggebruikers, professionals, bestuurders, opleiders, beleidsmakers, zorgverzekeraars), met name in vier regionale ‘broedplaatsen’, waaronder Rotterdam.

Projecten

Vitale Delta is een consortium van vier hogescholen; Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland. Het consortium zet zich in voor vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in de wijk. Dit doet Vitale Delta door middel van het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam.

Project(en)

Van Dr. Katja van Vliet

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen