Menu
  English

  Dr. Katja van Vliet

  Senior onderzoeker

  Katja van Vliet is senior onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam. Zij is ook verbonden aan Vitale Delta. Vitale Delta voert met vier hogescholen en meer dan dertig partners in Zuid-Holland een achtjarig onderzoeksprogramma uit voor het verbeteren van de vitaliteit en gezondheid van jong tot oud. In het werkpakket Zelf Vitaal van Vitale Delta richt zij zich op de ontwikkeling en uitvoering van het onderzoekthema ‘Vitaliteit van zorgprofessionals.’

  Katja van Vliet is gepromoveerd psycholoog. Zij heeft ruime ervaring als onderzoeker met praktijk- en beleidsgericht onderzoek in en op de snijvlakken van de gezondheidszorg en het sociaal domein. Na haar promotie in de Psychologie aan de UvA was zij werkzaam bij de Faculteit Geneeskunde Universiteit Leiden/het AZL (nu LUMC), het Verwey-Jonker Instituut en TNO. Daarna was zij als programmamanager en secretaris van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen verbonden aan Zorginstituut Nederland en één van de auteurs van de twee adviezen van de commissie: ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen’ (2015) en ‘Anders kijken, anders leren, anders doen’ (2016). Vanaf februari 2018 tot juni 2021 was zij programmamanager van Vitale Delta en werkpakketleider van het werkpakket Zelf Vitaal.

  Projecten

  Vitale Delta is een consortium van vier hogescholen; Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland. Het consortium zet zich in voor vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in de wijk. Dit doet Vitale Delta door middel van het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam.

  Katja van Vliet is gepromoveerd psycholoog. Zij heeft ruime ervaring als onderzoeker met praktijk- en beleidsgericht onderzoek in en op de snijvlakken van de gezondheidszorg en het sociaal domein. Na haar promotie in de Psychologie aan de UvA was zij werkzaam bij de Faculteit Geneeskunde Universiteit Leiden/het AZL (nu LUMC), het Verwey-Jonker Instituut en TNO. Daarna was zij als programmamanager en secretaris van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen verbonden aan Zorginstituut Nederland en één van de auteurs van de twee adviezen van de commissie: ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen’ (2015) en ‘Anders kijken, anders leren, anders doen’ (2016). Vanaf februari 2018 tot juni 2021 was zij programmamanager van Vitale Delta en werkpakketleider van het werkpakket Zelf Vitaal.

   

  Volg Katja van Vliet

  op social media

  Project(en)

  Van Dr. Katja van Vliet