Menu Zoeken English

Dr. Katja van Vliet

Programmamanager

Katja van Vliet is programmamanager Vitale Delta bij Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam. Vitale Delta voert met vier hogescholen en meer dan 30 partners in Zuid-Holland een achtjarig onderzoeksprogramma uit voor het verbeteren van de vitaliteit en gezondheid van jong tot oud. Daarnaast is zij werkpakketleider van het werkpakket Zelf Vitaal van het programma waarbij zij zich met name richt op de ontwikkeling en uitvoering van het onderzoekthema ‘Vitaliteit van zorgprofessionals.’

Katja van Vliet is gepromoveerd psycholoog. Zij heeft ruime ervaring als programmamanager en als onderzoeker met praktijk- en beleidsgericht onderzoek in en op de snijvlakken van de gezondheidszorg en het sociaal domein. Na haar promotie in de Psychologie aan de UvA was zij werkzaam bij de Faculteit Geneeskunde Universiteit Leiden/het AZL (nu LUMC), het Verwey-Jonker Instituut en TNO. Daarna was zij als programmamanager en secretaris van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen verbonden aan Zorginstituut Nederland en één van de auteurs van de twee adviezen van de commissie: ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen’ (2015) en ‘Anders kijken, anders leren, anders doen’ (2016).

Projecten

Vitale Delta is een consortium van vier hogescholen; Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland. Het consortium zet zich in voor vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in de wijk. Dit doet Vitale Delta door middel van het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam.

Volg Katja van Vliet

op social media

Project(en)

Van Dr. Katja van Vliet

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen