Menu English

Naar verantwoorde rebellie

Dit Vitale Delta onderzoek richt zich op initiatieven, ondernemers en bestuurders die het weloverwogen anders doen. Met andere woorden: ze zijn rebels. Voor deze rebellie is speelruimte nodig. Tegelijkertijd moet rebellie geen doel op zich zijn. het is een zoektocht naar verantwoorde rebellie, waarin het leveren van kwalitatief goede woonruimte centraal staat, waar welzijnsdiensten en zorg mogelijke zijn, en met aandacht voor empowerment en zelfstandigheid van bewoners.

Over het project

Projectbeschrijving

Er is een toenemende behoefte aan collectieve woonvormen voor ouderen die tussen zelfstandig wonen en verpleegzorg in zitten. Maar het stichten van nieuwe woonvormen voor ouderen stuit bij ondernemers op problemen: de hoeveelheid aan te betrekken partijen en landelijke en eigen, interne regelgeving worden als belemmering ervaren voor de ruimte om te ondernemen. Daarnaast blijkt dat het betrekken van (toekomstige) bewoners lastig is. Dat is juist van groot belang om het aanbod goed op hun wensen, de marktvraag, aan te laten sluiten. Als gevolg van deze belemmeringen komen initiatieven onbevredigd van de grond en is het huidige aanbod beperkt en/of onvoldoende passend bij de woonwensen van ouderen.

Projectaanpak

Binnen het onderzoek wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord:

Hoe kunnen belemmeringen die ondernemers ervaren in de governance van woonvormen worden weggenomen, in het bijzonder op het gebied van het organiseren van inspraak en het omgaan met regelgeving?

Verantwoorde rebellie is hierbij het uitgangspunt: ruimte voor ondernemende partijen om binnen het geldende wet- en regelgeving weloverwogen anders te doen, onder de voorwaarde van het leveren van kwalitatief goede woonruimte waar welzijnsdiensten en zorg mogelijk zijn, met aandacht voor empowerment en zelfstandigheid

(Beoogde) resultaten

De uitkomsten van dit onderzoek bieden ondernemers praktische tools bij het opzetten van nieuwe woonvormen voor ouderen en levert de volgende producten op:

  • Handreiking Regels, Regelruimte en Besluitvorming.
  • Adviesrapport Inspraak: hoe regel je dat?
  • Infographic met betrekking tot het regelen van goed toezicht.
  • Manifest Woonzorgvoorziening van de Toekomst voor een succesvolle governance.

Resultaten

Samenwerkingen

  • De Haagse Hogeschool, Eramus Universiteit (penvoerder)
  • Hogeschool Leiden
  • Hogeschool Rotterdam
  • MKB-partners
  • Brancheorganisaties

ProjectfeitenLooptijd

mei 2019 - december 2020


Financiering

Regieorgaan SIA -Raak mkb


Samenwerking

Dit project is een Vitale Delta project

Actueel

Onderzoek updates & highlights

De vraag was dus: hoe kunnen we die gebouwen weer aantrekkelijk maken?

Peter Boerenfijn Directeur woningcorporatie Habion

Medewerkers

betrokken bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen