Menu English

Caring Universities - GoodEnough

Onderzoek naar een e-mental health interventie voor studenten met perfectionisme

Promotieonderzoek naar de ontwikkeling, haalbaarheid en effectiviteit van een e-mental health interventie op basis van cognitieve gedragstherapie voor studenten om hen beter om te leren gaan met perfectionisme. De interventie wordt in co-creatie met internationale perfectionisme experts en eindgebruikers (studenten met perfectionisme) ontwikkeld.

Over het project

Projectbeschrijving

Dit project is onderdeel van het Caring Universities consortium. Caring Universities (CU) is onderdeel van de World Health Organization College Student Mental Health Surveys (WHM-ICS) onder leiding van prof. dr. Ronals Kessler (Harvard Medical School). WHM-ICS is een internationaal initiatief dat de kennis van het psychisch welbevinden van studenten wil vergroten. Als duidelijk is waaraan studenten behoefte hebben, kunnen psychische problemen wellicht worden voorkomen, vroegtijdig herkend en beter worden behandeld.

CU gaat nog een stap verder en biedt studenten die daar behoefte aan hebben, gratis online interventies aan.

Niet-helpend perfectionisme gaat over het voortdurend streven naar zeer veeleisende normen die studenten zichzelf hebben opgelegd ondanks dat dit negatieve consequenties veroorzaakt, zoals een verminderde mentale, emotionele en fysieke gezondheid. Meta-analyses tonen aan dat hoge scores op perfectionisme samenhangen met veelvoorkomende psychische klachten zoals stemmingsklachten en angstklachten. Perfectionisme is dan ook één van de meest aangevraagde onderwerpen door studenten die de CU interventies volgen.

Dit promotieonderzoek heeft als doel om een e-mental health interventie gericht op perfectionisme te ontwikkelen en te testen met als doel om perfectionisme te verminderen door studenten beter om te leren gaan met hun perfectionisme. Hiernaast wordt ook de effectiviteit van de interventie op veelvoorkomende psychische klachten (depressie, angst en stress) en kwaliteit van leven onderzocht. Hiernaast wil het promotieonderzoek inzicht geven in de prevalentie van perfectionisme onder studenten en in de effectiviteit van perfectionisme interventies voor studenten middels een literatuurstudie.

Verbinding met het onderwijs

Studenten zijn intensief betrokken bij de ontwikkeling van de interventie. Tevens zullen uit het promotieonderzoek verschillende (afstudeer)projecten voor studenten van de hogeschool vloeien. De opgedane inzichten tijdens het promotieonderzoek zullen verwerkt worden in het keuzevakonderwijs van Hogeschool Rotterdam, zodat de hogeschool professionals kan afleveren die in staat zijn om beter om te gaan met hun perfectionisme.  

(Beoogde) resultaten

  • Momenteel is er voor studenten geen evidence-based interventie gericht op perfectionisme beschikbaar. Het eerste doel is dan ook de oplevering van het perfectionisme programma GoodEnough;
  • Haalbaarheidsstudie gericht op de e-mental health interventie GoodEnough (start november 2023);
  • Effectiviteitsstudie gericht op de effectiviteit van de e-mental health interventie GoodEnough middels een gerandomiseerde, gecontroleerde studie (start november 2024);
  • Inzicht krijgen in de prevalentie van perfectionisme onder studenten van de deelnemende onderwijsinstellingen van CU door middel van vragenlijstonderzoek;
  • Literatuurstudie naar de effectiviteit van perfectionisme interventies voor studenten;
  • Oplevering van een proefschrift.

Tussentijdse resultaten

  • Toekenning van een docentenvoucher van Hogeschool Rotterdam per 1/1/2022
  • Afronding van de ontwikkeling van de e-mental health interventie GoodEnough (live-gang op 1 november 2023)

Samenwerking

  • VU Amsterdam, Universiteit Leiden
  • Caring Universities consortium

Projectfeiten

Looptijd

2022 - 2026

Financiering

Promotievoucher voor docenten van Hogeschool Rotterdam

Lectoraat

  Lectoraat Technische Innovatie in de Zorg  

Medewerkers

betrokken bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen