Menu
  English

  Het lectoraat werkt samen met de bacheloropleiding Verloskunde en de master Physician Assistent (Klinisch Verloskundige) van Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC. Daarnaast is het lectoraat verbonden aan de minor+ Beyond Borders en de minor Echografie. Verschillende honours- en bachelorstudenten werken tijdens hun opleiding en afstuderen samen met het lectoraat.

  Daarnaast is samen met het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie 'Mama's Garden' gestart, gericht op het verbeteren van het sociale netwerk en het beter toerusten in ouderschap van zwangeren en gezinnen in kwetsbare omstandigheden.

  Webinars

  Het lectoraat organiseert regelmatig webinars onder leiding van het regionaal consortium. Tijdens deze webinars verspreidt het regionaal consortium ontwikkelde kennis en tools. Studenten Verloskunde  worden altijd hiervoor uitgenodigd en zijn ook in grote getale aanwezig. Daarnaast worden er ook lessen verzorgd over thema's van het lectoraat. 

  Studentenraad Onderzoek

  De Studentenraad Onderzoek bestaat uit studenten van de bachelor Verloskunde (Hogeschool Rotterdam). De studentenraad is verbonden aan het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg en werkt samen met het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland aan verschillende thema's.

  Minors

  van Hogeschool Rotterdam

  Betrokken opleidingen

  van Hogeschool Rotterdam