Ga direct naar de content

Dr. Ton Bakker

Lector Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief

Psychogeriater Ton Bakker is sinds 2013 lector Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Daarnaast is Ton specialist ouderengeneeskunde, met als aandachtsgebied psychiatrische functiestoornissen, bij De Zellingen.

Ook neemt hij deel aan de geheugenpolikliniek in het Vlietland Ziekenhuis. Gedurende 38 jaar was Ton als bestuurder Behandeling & Zorg werkzaam bij Argos Zorggroep. Bovendien werkte hij als behandeld arts bij de psychogeriatrische afdeling van het Marnix Revalidatiecentrum voor Ouderen. Het lectoraat is een samenwerking van Kenniscentrum Zorginnovatie en Argos Zorggroep.

'35 procent van de 75-plussers komt slechter uit het ziekenhuis dan ze erin gingen.’

Verlies van functies bij ouderen leidt vaak tot  een volgende verslechtering. Door preventie en beperking van functieverlies kunnen ouderen langer zelfstandig blijven. Aandacht voor functieverlies is bovendien actueel met het oog op de kostenstijgingen in de langdurige zorg. Ton Bakkers leeropdracht is dan ook functiestoornissen bij kwetsbare ouderen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Hoe kan functiebehoud worden gerealiseerd? En wanneer functiestoornissen toch optreden, hoe kunnen ze vroegtijdig worden geïdentificeerd en behandeld? Bij de preventie gaat het erom voorspellende factoren te vinden en die positief te beïnvloeden.

Bakker richt zich hierbij op twee specifieke terreinen. Het ene is de eerstelijnszorg, een belangrijke schakel in het opsporen en vroegtijdig behandelen van kwetsbare ouderen. Het andere is behandeling, revalidatie en herstel van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. In het ziekenhuis is extra aandacht nodig voor vroegtijdige interventie bij (dreigend) functieverlies tijdens of na een opname: 35 procent van de ouderen boven 75 jaar komen slechter uit het ziekenhuis dan ze erin gingen.

Het lectoraat Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief is onderdeel van de onderzoekslijn Samenhang in Zorg van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Samenwerking

Argos Zorggroep.

Onderwijs  

Ton Bakker is directeur van opleidingsinstituut Psy-Ger-On, dat onder andere post-HBO multidisciplinaire opleidingen in de psychogeriatrie verzorgt. Als docent aan het RINO – voor nascholing en opleiding in de GGZ – is hij betrokken bij academische en post-HBO-opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde, GZ-psycholoog en verpleegkundig specialist. Hij is lid van diverse landelijke commissies op het gebied van (psycho)geriatrische opleidingsaspecten voor medisch specialisten en HBO-verpleegkundigen. Daarnaast is hij voor het collegejaar 2015-2016 van Hogeschool Rotterdam betrokken bij de minors Geweld tegen Hulpverleners en Psychiatrie in de praktijk van alledag.

Ton Bakker promoveerde in 2010 op het onderwerp psychogeriatrische revalidatie. Naast specialist ouderengeneeskunde bij De Zellingen en betrokkene bij de geheugenpoli van het Vlietland Ziekenhuis is Ton Bakker directeur van de Stichting Wetenschap Balans en docent bij post-academische en post-hbo-opleidingen. Hij is voorzitter van diverse landelijke projecten, onder andere bij KNMG en Actiz, voor psychogeriatrische opleiding van medisch specialisten en hbo-verpleegkundigen. 

Minors

Betrokken bij de volgende minors
  • Geweld tegen Hulpverleners

    Agressie en geweld tegen hulpverleners – het is een toenemend probleem. In deze minor verdiepen studenten zich in de achtergronden van agressief gedrag tegen hulpverleners en leren zij daar ook concreet mee om te gaan.

  • Psychiatrie in de praktijk van alledag

    Elke zorgverlener krijgt met psychiatrie te maken. De fysiotherapeut kan te maken krijgen met cliënten met onverklaarbare lichamelijke klachten. Als logopedist met cliënten met autisme of ADHD en als verpleegkundige werkt u soms met angstige of depressieve cliënten. Deze minor helpt studenten psychiatrische symptomen te herkennen en biedt handvatten om er adequaat mee om te gaan binnen hun eigen beroepspraktijk.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.