Ga direct naar de content

Dr. Ton Bakker

Lector Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief

Psychogeriater Ton Bakker is sinds 2013 lector Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Daarnaast is Ton specialist ouderengeneeskunde, met als aandachtsgebied psychiatrische functiestoornissen, bij De Zellingen.

Over Ton Bakker

Ton Bakker neemt deel aan de geheugenpolikliniek in het Vlietland Ziekenhuis. Gedurende 38 jaar was hij als bestuurder Behandeling & Zorg werkzaam bij Argos Zorggroep. Bovendien werkte hij als behandeld arts bij de psychogeriatrische afdeling van het Marnix Revalidatiecentrum voor Ouderen

Ton Bakker is ook specialist ouderengeneeskunde bij De Zellingen, directeur van de Stichting Wetenschap Balans en docent bij post-academische en post-hbo-opleidingen. Hij is voorzitter van diverse landelijke projecten, onder andere bij KNMG en Actiz, voor psychogeriatrische opleiding van medisch specialisten en hbo-verpleegkundigen.

"35 procent van de 75-plussers komt slechter uit het ziekenhuis dan ze erin gingen."

Lectoraat Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief

Verlies van functies bij ouderen leidt vaak tot een volgende verslechtering. Door preventie en beperking van functieverlies kunnen ouderen langer zelfstandig blijven. Aandacht voor functieverlies is bovendien actueel met het oog op de kostenstijgingen in de langdurige zorg. Ton Bakkers leeropdracht is dan ook functiestoornissen bij kwetsbare ouderen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Hoe kan functiebehoud worden gerealiseerd? En wanneer functiestoornissen toch optreden, hoe kunnen ze vroegtijdig worden geïdentificeerd en behandeld? Bij de preventie gaat het erom voorspellende factoren te vinden en die positief te beïnvloeden.

Bakker richt zich hierbij op twee specifieke terreinen. Het ene is de eerstelijnszorg, een belangrijke schakel in het opsporen en vroegtijdig behandelen van kwetsbare ouderen. Het andere is behandeling, revalidatie en herstel van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. In het ziekenhuis is extra aandacht nodig voor vroegtijdige interventie bij (dreigend) functieverlies tijdens of na een opname: 35 procent van de ouderen boven 75 jaar komt slechter uit het ziekenhuis dan ze erin gingen.

Het lectoraat Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief is onderdeel van de onderzoekslijn Samenhang in Zorg van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Samenwerking

Argos Zorggroep

Onderwijs

Ton Bakker is directeur van opleidingsinstituut Psy-Ger-On, dat onder andere post-hbo multidisciplinaire opleidingen in de psychogeriatrie verzorgt. Als docent aan het RINO – voor nascholing en opleiding in de GGZ – is hij betrokken bij academische en post-hbo-opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde, GZ-psycholoog en verpleegkundig specialist. Hij is lid van diverse landelijke commissies op het gebied van (psycho)geriatrische opleidingsaspecten voor medisch specialisten en hbo-verpleegkundigen. 

Minors

Ton Bakker is betrokken bij de volgende minors:

Promotieonderzoek

Ton Bakker promoveerde in 2010 op het onderwerp psychogeriatrische revalidatie. Meer hierover is te lezen op de website van het VUmc.

Openbare les

Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief

In de media

Publicatie(s)

Van Dr. Ton Bakker

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.