Menu Zoeken English

Geriatrische Revalidatiezorg: De juiste dingen goed doen

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie
A.J.B.M. Vos, de, R. Balen, van, R.J.J. Gobbens, A.J.E.M. Bakker | Artikel | Publicatiedatum: 29 september 2017
Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is kortdurende, geïntegreerde multidisciplinaire zorg, gericht op herstel van functioneren en maatschappelijke participatie bij relatief laag belastbare ouderen. Gezien de complexe zorgvragen van geriatrische cliënten dienen verpleegkundigen (NLQF 4 en 6) en verzorgenden (NLQF 3) (in het vervolg verpleegkundigen genoemd) over voldoende en juiste competenties te beschikken om klinisch relevante signalen te herkennen, op juiste waarde in te schatten en effectief aan te pakken.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.