Menu Zoeken English

Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie
A.J.E.M. Bakker, | Boek | Publicatiedatum: 01 oktober 2014

Werkzame preventie door het leven heen - (to do or not to do)

In 2030 zijn er een miljoen kwetsbare ouderen in Nederland. Dit is ongeveer 6% van de bevolking. Een veelal progressieve opeenstapeling van functieproblemen bedreigt hun zelfstandigheid en autonomie. Deze problemen manifesteren zich met name op het lichamelijke, psychische en sociale vlak. Lector Ton Bakker, specialist ouderengeneeskunde, presenteert in zijn openbare les zijn visie op huidige en toekomstige preventie- en behandelingsmogelijkheden gericht op functiebehoud. Bakker stelt dat de gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen een ingrijpende structurele verbetering behoeft. Dit betreft de uitvoering in de dagelijkse praktijk, de opleiding van professionals en de huidige versnipperde financieringsstructuur. Hij pleit voor een integrale, op een regio-populatie gebaseerde financiering met intensieve samenwerking tussen professionals, docenten, onderzoekers, zorgverzekeraars en gemeenten. Hier ligt de oplossing voor het terugdringen van het aantal kwetsbare ouderen en het bevorderen van een vitale ouderdom.


Het boekje dat hoort bij deze openbare les is te bestellen via dit bestelformulier.

Auteur(s)

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen