Menu
  English

  Lectoraat Samen Opleiden

  van dr. Mariëlle Theunissen

  Het domein van Samen Opleiden omvat het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Deze sectoren kunnen veel van elkaar leren.

  Sinds een jaar of vijftien kunnen studenten die worden opgeleid tot leraar in het basis- en voortgezet onderwijs en ook het mbo, een deel van hun opleiding volgen in een zogenoemde opleidingsschool. In de VS en UK was deze ontwikkeling er al eerder. In een opleidingsschool werken scholen samen met de lerarenopleiding en bieden ze een deel van het curriculum gezamenlijk aan, ter plekke op de betreffende school. 

  In veel opleidingsscholen zijn uitstekende voorbeelden te vinden van opleidingsarrangementen die werken. Theunissen keek daarvoor over de grenzen van de Rotterdamse regio en over de landelijke grenzen. Samen Opleiden is in Nederland, Europa en de Verenigde Staten op verschillende manieren ontworpen en ontwikkeld; de opleidingsscholen in de Rotterdamse regio kunnen daarvan leren en hun voordeel mee doen. Facilitering van kennisdeling en –uitwisseling was één van de doelstellingen van het onderzoek van Theunissen.

  Opdracht

  • Verbinden van het opleiden van leraren door het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam met het opleiden van leraren door de vele scholen voor primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Zuid-West Nederland
  • Optimaliseren van de doorlopende leerlijn van studerende leraren, leraren in de inductiefase en het loopbaanbeleid van scholen
  • Verbeteren van de opleidingsprogramma’s en curricula van de lerarenopleiding van de hogeschool op basis van de bevindingen die volgen uit het onderzoek Samen Opleiden

  Theunissen gaf deze opdracht invulling door flankerend onderzoek te verrichten bij het inrichten van opleidingsarrangementen in startende opleidingsscholen. Ook wis onderzocht of Samen Opleiden leidt tot het bereiken van de gewenste doelstellingen. De doelstellingen zijn: verhoging van de kwaliteit van de (aanstaande) docenten, minimalisering van de praktijkshock, sterkere verbinding tussen praktijk en theorie en docenten langer behouden voor het beroep.

  Onderzoekslijn

  ‘Samen opleiden’ maakte onderdeel uit van de onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen van Kenniscentrum Talentontwikkeling. Hiermee geeft het kenniscentrum invulling aan de ambitie praktijkgerichte kennis uit de wetenschap, het onderwijs en het werkveld aan elkaar te verbinden en optimaal in te bedden binnen de hogeschool. 

  Wat is samen opleiden? Bekijk het filmpje:

  Samenwerking

  Steunpunt Opleidingsscholen

  “Met opleidingsscholen ontstaat een veel betere aansluiting met de praktijk. Er is vaak een kloof tussen de theorie en wat er daadwerkelijk in de klas gebeurt. Een deel van de opleiding dat eerst theoretisch in het curriculum plaatsvond, gaat veel meer leven in de complexe praktijk. Mijn onderzoek richt zich op het gedeelte van het curriculum dat is uitbesteed aan de opleidingsschool. Hoe ziet dit ‘werkplekcurriculum’ er idealiter uit, om welke competenties gaat het, hoe vertaal je dat naar de praktijk en hoe zorg je voor een doorgaande leerlijn? Daar hoop ik met mijn onderzoek een antwoord op te gaan geven.”

  Mariëlle Theunissen Lector Samen Opleiden