Menu
    English

    Onderwijs

    waar dr. Mariëlle Theunissen bij betrokken was

    Het lectoraat Samen Opleiden werkte nauw samen met de opleidingen van het Instituut voor Lerarenopleidingen. Het lectoraat Samen Opleiden droeg bij aan een curriculumvernieuwing waarbij de visie op het beroep van leraar en de visie op het onderwijs opnieuw werd geformuleerd. In samenwerking met de opleidingen van de hogeschool en de opleidingsscholen is gekeken naar de optimale samenstelling van het curriculum waarbij onderwijs binnen de hogeschool en leren op de werkplek aan elkaar zijn verbonden.