Menu
  English

  Duzan Doepel, MArch

  Lector Sustainable Architecture and Urban (Re)Design

  Duzan Doepel (1971) emigreerde in 1996 vanuit Zuid-Afrika naar Nederland om als projectarchitect voor MVRDV te gaan werken. Gedurende een periode van zes jaar werkte hij aan een breed scala van gerealiseerde gebouwen.

  Een brede interesse in duurzaamheid leidde hem in 2002 naar het Nederlands Instituut voor Ruimtelijk Onderzoek. Sinds 2003 is hij een onafhankelijk zelfstandige en combineert onderzoek en ontwerp op de architectonische en stedelijke schaal in zijn dagelijkse praktijk. Doepel geeft regelmatig lezingen en workshops, zowel in Nederland als in het buitenland. Momenteel is hij adviseur voor het Nederlands Architectuur Fonds, lid van de stuurgroep voor de vrienden van het Nederlands Architectuur Instituut en lector voor duurzame architectuur en stedenbouw aan het kenniscentrum RDM.

  Over het onderzoeksdomein

  Sustainable Architecture and Urban (re)Design richt zich op ontwerpstrategie├źn voor een duurzaam gebouwde omgeving. Specifiek richt het zich op parametrisch bioklimatisch ontwerpen als een ontwerpinstrument op architectonische en stedenbouwkundige schaal. Doel van deze methode is de veerkracht van zowel het bestaande als het nieuwe stedelijk weefsel te vergroten.

  Kader

  In Nederland is er een gebrek aan kennis met betrekking tot bioklimatisch ontwerpen. Bioklimatisch ontwerpen is het inzetten van (micro)klimatologische condities van de context van de gebouwopgave om zo te voorzien in (binnen)klimaat- en comfortbehoeften.

  Dit veldprobleem is belangrijk, omdat uit onderzoek in andere landen blijkt dat bioklimatisch ontworpen gebouwen minder energie gebruiken en gezonder zijn dan standaard ontworpen gebouwen. Over dit veldprobleem weten we al het volgende:

  Afhankelijk van het lokale klimaat kan door middel van passieve principes de energievraag tot ca 35%gereduceerd worden.
  Bioklimatisch ontworpen gebouwen worden als comfortabel ervaren en zijn door het toepassen van natuurlijke ventilatie bij uitstek gezond;
  Het I-Lab Rotterdam Green Capital met een focus op de Rijnhaven.
  Bioklimatisch ontworpen gebouwen zijn regiospecifiek doordat ze hun vorm- en materiaalgebruik ontlenen aan lokale condities en tradities.
  Echter, bioklimatisch ontwerpen in Nederland blijft redelijk onbekend en er zijn weinig architecten die volgens deze principes ontwerpen. Naast bekendheid, worden architecten niet opgeleid om klimaat en comfort als instrumenten te gebruiken om tot integrale (duurzame) ontwerpoplossingen te komen.

  Dit (ontwerpend) onderzoek zal ontwerpkennis in algemene zin ontwikkelen met betrekking tot het veldprobleem; Het zal bijdragen aan het inzichtelijk maken van welke bioklimatisch ontwerpprincipes toegepast kunnen worden in een Nederlands klimaat en hoe deze samenhangen met materiaal- en vormkeuze.

  Deze inzichten worden teruggebracht naar generieke ontwerpprincipes (klimaat en comfort als instrumenten voor ontwerp).

  Het onderzoeksdomein maakt een onderscheid tussen de kennislijn en de projectlijn. De projectlijn bestaat uit de ontwikkeling van twee prototypewoningen voor realisatie en toetsing in Concept House Village; het Active ReUse Huis en het Biobased Retrofit Concept.

  Kennislijn

  In 2013 zijn de volgende projecten afgerond:

  • Lab 'Bioklimatisch principes voor de woningbouw' op de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, door Piet Vollard en Jaques Vink (i.s.m. Jeroen Visschers).
  • Het afstudeerproject 'Ontwerpen met daglicht en warmte' door Frank Mekkelholt en Ceylan Ilanbey (bouwkunde).
  • Het I-Lab Rotterdam Green Capital met een focus op de RIjnhaven.
  • Publicatie (boek) 'Smart Talks', over duurzame gebiedsontwikkeling, door Duzan Doepel i.s.m. Rogier van den Berg, oktober 2013.
  • Publicatie 'Towards a Blue Economy' in 'Stedebouw en Ruimtelijke Ordening', door Duzan Doepel, verschijnt in december 2013.
  • Het ontwerpatelier 'SunLab' op de Rotterdamse Academie van Bouwkunst onder begeleiding van Marieke Kums wordt in januari 2014 afgerond.
  • Het afstudeerproject 'Bioklimatisch woontypologieen' door Bruno Pires Pinto (bouwkunde) is uitgesteld tot 2014.

  Onderzoeksthema's

  Active ReUse House
  Het Active-ReUse-consortium ontwikkelt een Active-huis gebaseerd op materiaalstromen uit de stad Rotterdam. In 2013 zijn een aantal ontwerpen met diverse energetische principes getoetst (op energetische prestatie en daglicht). Dit heeft geleid tot een focus op een bioklimatisch principe, de bara constatini.

  Biobased Retrofit Concept
  Het Biobased Retrofit consortium ontwikkelt een concept voor de verduurzaming van de bestaande sociale woningbouwvoorraad met biobased materialen. In 2013 is ontwerpend onderzoek gedaan naar biobased materialen en zijn er concepten ontwikkeld waarin zowel van buitenaf als van binnenuit wordt geisoleerd. Het concept van de klimaatzone als bioklimatisch principe is op verschillende manieren getoetst door middel van energetische simulaties. Dit heeft geleid tot een concept van een klimaatraam die op een passieve manier bijdraagt aan het verwarmen en natuurlijk ventileren van de woning.

  CHIBB, Eco-Biokas en SusLab
  Onder leiding van associate lector Arjan Karssenberg, worden twee prototype woningen ontwikkeld in het SusLab. Op 18 oktober 2013 is de eerste paal van CHIBB geslagen die met inzet van studenten in korte tijd gebouwd zal worden. Het Eco-Biokas is een retrofit concept voor bestaande woningen die wellicht gerealiseerd zal worden als een van de vier prototypes van het bestaand bouwblok op de Heysekade.

  Openbare les Duzan Doepel 'Creating Comfortable Climatic Cities' 2 oktober 2012
  Bekijk hier de pdf-versie van de openbare les. Van de openbare les is ook een video-opname gemaakt, die u hieronder kunt bekijken:

  Publicatie(s)

  Van Duzan Doepel, MArch