Menu Zoeken English

Naar een circulaire en inclusieve bouwpraktijk

Publicatie van Kenniscentrum Duurzame HavenStad
Duzan Doepel | Boek | Publicatiedatum: 01 augustus 2015
Het begrip circulaire economie staat voor een productie-consumptie‑systeem waarbij getracht wordt de grondstofstromen in een gesloten kringloop te houden. Het hoofddoel is het voorkomen van de uitputting van de eindige voorraad grondstoffen op de planeet door deze te herwinnen uit bestaande (afgedankte of versleten) producten, of door samengestelde componenten in zijn geheel te hergebruiken. Daarnaast wordt ook getracht zodanig te produceren dat het energieverbruik (althans het niet-duurzame verbruik van bijvoorbeeld fossiele brandstof) en negatieve effecten op de gezondheid worden beperkt, en sociale en ecologische waarden worden opgebouwd.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.