Menu Zoeken English

Kenniscafé: Positieve gezondheid

10 december 2020

Kan Positieve gezondheid een verbinder zijn tussen het sociaal en gezondheidsdomein?

Het is de afgelopen decennia niet gelukt om gezondheidsverschillen te verkleinen, stelde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving onlangs. De coronacrisis versterkt deze ontwikkeling in negatieve zin. Een bredere kijk en met name een nieuwe, integrale aanpak op gezondheid is gewenst. Samenwerking tussen en binnen de domeinen zorg en welzijn, en tussen beleid en praktijk is daarbij cruciaal om slimme en flexibele verbindingen te kunnen leggen.

Het concept Positieve gezondheid biedt een aansprekend vertrekpunt om gezamenlijk kansen te pakken, relaties te leggen en een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen. En zodoende om een vernieuwde verbinding tussen het gezondheidsdomein en sociaal domein vorm te geven. Wat is nodig en wat werkt in de praktijk? Waarin vinden deze twee domeinen elkaar? En voor wie biedt dit concept praktische handvatten? Met welke doelgroep je ook te maken hebt, het breder kunnen en leren kijken sluit aan bij de steeds complexer wordende hulpvraag en samenleving.

Tijdens dit kenniscafé gaan we aan de slag met casuïstiek en kijken we samen naar wat nodig is, wat werkt en verkennen we nieuwe, verbeterde en verrassende verbindingen. 

Praktische informatie

Datum 10 december 2020
Tijd 15:00 uur - 17:00 uur
Locatie MS Teams

 

AANMELDEN? Stuur een mail naar bakej@hr.nl ovv ‘Kenniscafé’.

Programma

14.45 uur Inloop
15.00 uur Welkom - door het werkteam van de Werkplaats waarin
professionals uit beleid, praktijk en onderwijs drie jaar lang van en met elkaar leren.
15.10 uur Opening -  Lectoren Guido Walraven (Hogeschool Inholland)
en AnneLoes van Staa (Hogeschool Rotterdam) staan stil
bij de aanpak van gezondheidsopgaven.
15.30 uur Deelsessies In multidisciplinair teams gaan we vanuit verschillende
rollen aan de slag met een casus uit de regio.
16.45 uur Plenaire afsluiting

 

In de kenniscafés van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid delen we kennis, vragen en ervaringen en zoeken we samen naar nieuwe oplossingsrichtingen. Lees hier ons magazine over tien eerdere edities.

Sinds 2016 is de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid actief. De werkplaats is een samenwerkingsverband gericht op het brede sociale domein in de regio Zuid-Holland Zuid. Verschillende partners, werken samen aan maatschappelijke vraagstukken;  onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gemeenten, partners in zorg- en welzijn, burgers en cliënten trekken samen op. Kenniscentrum Talentontwikkeling doet mee vanuit Hogeschool Rotterdam. De Werkplaats organiseert regelmatig kenniscafés om actuele thema’s te bespreken en samen te leren in het sociale domein

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen