Menu English

Overtref jezelf in Rotterdam-Zuid

Mentoring van leerlingen vmbo-kader

Is mentoring een mogelijke methode om leerlingen van het vmbo-kader te begeleiden/ ondersteunen en te helpen om op een voor hen zo hoog mogelijk niveau af te studeren en zo ja, hoe moet die mentoring er dan uitzien?

Veel kinderen op het vmbo zouden op een hoger niveau kunnen zitten of beter kunnen presteren als ze een betere begeleiding/ hulp/ ondersteuning zouden krijgen vanuit hun directe omgeving. Ook door de regeling dat leerlingen maar 1 keer mogen blijven zitten op het vmbo zie je een zeer sterke afstroom van Havo naar VMBO theoretisch en zelfs naar VMBO kader. Juist voor deze vaak talentvolle leerlingen is maar weinig extra steun en begeleiding aanwezig.

Projectbeschrijving

Tweedejaars pedagogiek studenten worden één op één gekoppeld aan een vmbo-leerling. De vmbo-leerling is gemotiveerd om mee te doen en wordt eerst door school geselecteerd. Daarna krijgt de leerling een gesprek waarin hij zelf aan kan geven of hij wel/niet mee wil doen. De begeleiding is ingedeeld in fasen: kennismaking/ vertrouwensband opbouwen met als resultaat een handelingsplan(doelen voor deze leerling) en relatie afbouwen. Werken aan cijfers, beroepsbeeld en motivatie, door middel van huiswerkbegeleiding en bijlessen (door de pedagogiekstudent gericht op planning werkzaamheden e.d.), bezoeken open dagen van scholen, bedrijfsbezoeken, gasten, beroepentests enz. samen met de pedagogiekstudent. Zoeken van passend stagebedrijf en helpen bij sollicitatie, zoeken van passende vervolgopleiding en uitstippelen van mogelijke studieroute waarmee dromen kunnen worden verwezenlijkt. De bijeenkomsten worden door de pedagogiekstudent voorbereid en de voorbereiding komt op papier. Na afloop van de bijeenkomst, komt er een weekverslag waarin ook andere contacten van die week genoemd worden. Het weekverslag wordt geanalyseerd op activiteit en becommentarieerd door 3ejaars studenten pedagogiek onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. De studentmentor (2e jaars pedagogiek) krijgt feedback die gebruikt wordt bij de planning van een volgende bijeenkomst. De mentoractiviteiten vinden plaats op de school waar de leerling les heeft. Leerlingen die alleen behoefte hebben aan huiswerkbegeleiding of bijlessen, kunnen op donderdagmiddag naar de locatie Sandelingstraat komen. Daar krijgen ze hulp en ondersteuning bij huiswerk en schoolvakken van daarvoor geselecteerde pedagogiekstudenten

In september 2014 is Overtref Jezelf gestart met een uitbreiding van activiteiten. Naast de individuele begeleiding aan VMBO leerlingen vinden er andere activiteiten plaats binnen de deelnemende scholen op Rotterdam Zuid. De activiteiten dit jaar zijn:

Ondersteunen van de schooloudercoach (LMC de Palmentuin)
Ondersteunen bij loopbaanoriëntatie (RVC de Hef)
Ondersteunen van de school psycholoog bij het opzetten en uitvoeren van trainingen sociale vaardigheden en faalangst (LMC de Waal)

Resultaten

  • Voortgangsverslag monitor huidige leerlingen
  • Verslag stand van zaken oud-leerlingen
  • Methodiek mentoring (vmbo)–leerlingen
  • Film Overtref jezelf
  • Publicatie Overtref jezelf
  • Website www.overtrefjezelfRotterdam.nl
  • Kenniscirculatie
  • Overtref jezelf wordt gezien als voorbeeld voor andere mentorprojecten. Regelmatig verzorgen wij presentaties, en we nemen deel aan landelijke onderzoeken naar mentoringprojecten.

Kenniscirculatie

Overtref jezelf wordt gezien als voorbeeld voor andere mentorprojecten. Regelmatig verzorgen wij presentaties, en we nemen deel aan landelijke onderzoeken naar mentoringprojecten.

Financiering HEF-groep, Woonstad & Pro Delta 
Begin en eindtijd Structureel

Betrokken medewerkers

Bij deze minor
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen