Menu English

Minor+ Urban Outdoor Education

Leren verbinden we vaak met school. Maar leren kan op meer plaatsen. Niet alleen op school en in de ‘schoolleeftijd’, maar op elke leeftijd tijdens werk, cursussen, spelen (binnen en buiten), sporten, computeren, gamen en kijken naar tv leren we.

De minor Urban Outdoor Education richt zich op het inzetten van de buitenwereld als rijke en authentieke leeromgeving. Die buitenwereld is niet alleen een leermiddel, maar ook een doel; leren heeft immers alleen zin als het buiten het klaslokaal van waarde is. Dat geldt voor alle vormen van leren: formeel en informeel, maatschappelijk en commercieel. De minor is daarom voor alle studenten die de buitenruimte, leren en ondernemen interessant vinden.

In de minor Urban Outdoor Education gaan studenten de stad in, op zoek naar de ware noodzaak van educatie. Hoe is de stad opgebouwd, wie wonen er, hoe is dit tot stand gekomen en welke politieke idealen gaan hierachter schuil? Wat heb je nodig om te overleven in onze geglobaliseerde stedelijke samenleving? Er wordt gezocht naar mogelijkheden om hierin ondernemend op te treden. Hoe kun je van de stad een grote (informele) leeromgeving maken, waarin de fysieke omgeving en ontmoetingen de basis vormen voor het ontwikkelen van toekomstgerichte vaardigheden op het gebied van creativiteit, (interculturele) communicatie, analytisch vermogen en ICT? Hoe kun je maatschappelijk en commercieel ondernemen inzetten om vanuit een ondernemende visie onderwijs vorm te geven? De mogelijkheden van spel en ICT om leeromgevingen te creëren die meebewegen met de veranderingen in de samenleving worden onderzocht.

Binnen de minor Urban Outdoor Education gaan studenten aan de slag met diverse vraagstukken die naar boven komen bij het denken over en het in de markt zetten van een nieuw soort onderwijs waarin het schoolgebouw en de vaste schooltijden niet leidend zijn in het leren. Leren heeft in deze minor een brede betekenis en wordt nadrukkelijk gekoppeld aan activiteiten die niet school(boek)gebonden zijn. Spelen is daarbij expliciet genoemd als een van de mogelijk te onderzoeken activiteiten. Ook leren in de vorm van berijfsopleidingen/ workshops worden nadrukkelijk in de minor betrokken.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen