Menu English

Koplopers on stage: Slotconferentie jongeren en psychische kwetsbaarheid

14 juni 2019

Kom naar de feestelijke afsluiting van het project Koplopers om actuele kennis en inspiratie op te doen over de participatie van jongeren met psychische kwetsbaarheid. Met prikkelende bijdragen van het Jongerenteam, studenten, docenten, onderzoekers en professionals.

Koplopers is een driejarig project gericht op het bevorderen van participatie van jongeren met psychische kwetsbaarheid aan het onderwijs (hbo, mbo), welzijn en bij het vinden van werk. Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en de gemeente Rotterdam geven samen met ervaringsdeskundige jongeren vorm aan de ontwikkeling en uitvoering. Koplopers is onderdeel van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Rotterdam (STRAW) en de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid, en wordt gefinancierd door ZonMW

Bij de slotconferentie worden er vanuit (studenten)onderzoek nieuwe inzichten gedeeld over: 


- Het versterken van veerkracht op de Willem de Kooning Academie
- De begeleiding van kwetsbare studenten in het hbo
- Gelijkwaardigheid als uitgangspunt door de Werkplaats Sociaal Domein
- Kwetsbare jongeren en inclusieve arbeid
- Studentenwelzijn en studiesucces

Vanuit het Koplopers Jongerenteam & Projectteam:

- Participatory research en ervaringsdeskundigheid
- Knelpunten en succesfactoren in de participatie
- Van hulpverlener naar hoopverlener
- De lessen van Koplopers: zelf aan de slag met duurzame participatie

KOPLOPERS on stage is leren, inspireren en verbinden in kennispresentaties, spoken word, muziek, film en poëzie.

Waar en wanneer?

Datum: 14 juni 2019
Tijd: 13:00 - 17:00 (inclusief inloop & borrel)
Locatie: Hogeschool Inholland, Posthumalaan 90 te Rotterdam

 

Gedicht Rosan van der Zee (Koplopers Jongerenteam)
Vandaag is met een lach.
Met een wonderschone lach.
Ik blij.
Iedereen blij.
Aan tevredenheid gebonden.
Door blijdschap verslonden.
Verbergen we onze wonden.
Ik lach,
omdat ik nu nog niet huilen mag.