Menu English

Geef niet jouw tijd geef je hart

Zomersymposium 2023 Stay on Track
06 juli 2023

GEEF NIET JOUW TIJD, GEEF JE HART…dit was de boodschap van de indrukwekkende speech die ervaringsdeskundige Gloria hield op het Zomersymposium van Stay on track, een participatief onderzoek naar de schoolloopbanen van jongeren die niet thuis kunnen wonen.

Met een feestelijk Zomersymposium op 15 juni 2023 sloot Stay on Track het derde projectjaar af. Ruim veertig studenten, docenten, onderzoekers, jongeren en professionals uit de praktijk waren bijeen gekomen op Hogeschool Rotterdam. Leuk om te zien dat er naast veel bekende gezichten, ook weer nieuwe deelnemers waren zoals van Timon, NJI, en ervaringsdeskundige jongeren. 

Het thema van Stay on track, - de schoolloopbanen van jongeren die (tijdelijk) niet thuis wonen-, houdt vele jongeren en professionals bezig. Op het zomersymposium gaven professionals, ervaringsdeskundigen en studenten presentaties van hun onderzoek naar de schoolloopbanen van uithuiswonende jongeren en de invoed van trauma’s. Een rode draad in al deze presentaties is de vraag van jongeren om connected te blijven: blijf verbonden met hun vragen, hun struggles, en hun dromen en ambities voor de toekomst.  

“Mijn hulpverlener zei ‘je moet je wat meer openstellen’, maar beseffen zij wel dat veel jongeren in de jeugdzorg leven in stress en anxiety? We hebben van alles meegemaakt, veel mensen zitten met trauma’s en dan is het niet zo makkelijk om gewoon naar school te gaan”.

Studente Albeda

GEEF JE HART - Het verhaal van Gloria 

Veel jongeren die niet thuis kunnen wonen, omdat ze in een ggz-instelling verblijven, uit huis zijn geplaatst, gevlucht of gezet, hebben trauma’s opgedaan. Gloria vertelde wat dat met je leven kan doen. Als achtjarige belandde ze als alleenstaande asielzoeker in Nederland. Niet alleen de oorlog waarvoor ze gevlucht was en de scheiding van haar familie, maar ook het niet gehoord en gezien worden in onderwijs en jeugdhulp veroorzaakten diepe wonden, pijn en stress. Wat doet het met je als je vijf keer (!) wordt overgeplaatst van pleeggezin naar pleeggezin en als ‘praktisch analfabeet’ wordt geplaatst op een praktijkschool, terwijl je weet dat je meer kunt? Met onvoorstelbare moed ging Gloria naar de schooldirecteur en maakte een deal voor overplaatsing naar jaar 3 van de theoretische leerweg. En hoewel de directeur haar geen schijn van kans gaf, had ze op haar Kerstrapport geen enkele onvoldoende.

Dertien jaar later is Gloria afgestudeerd aan de opleiding International Business & Languages van Hogeschool Rotterdam. Zij vraagt ons om oog te hebben voor elk kind, diens pijn én capaciteiten en eindigt met een duidelijke oproep: als je uit die put bent gekomen, kijk dan terug en help een ander omhoog.

Het verhaal van Gloria maakte veel indruk op het publiek.

“Wat ik van haar verhaal leer is dat je niet bang moet zijn, probeer het gewoon”

Anika

TRAUMASENSITIEF 

Het verhaal van Gloria sloot goed aan op de interessante inleiding van orthopedagoog Carlijn de Groot van iHUB over traumasensitief onderwijs. Helder legde zij uit hoe trauma ontstaat, wat het doet met je lichaam en brein en wat de verschillen zijn tussen positieve en toxische stress. Veel kinderen in de jeugdzorg hebben trauma’s, een positieve en steunende omgeving kan hen helpen bij herstel. iHUB gaat daarom de komende jaren intensief inzetten op het implementeren van traumasensitief onderwijs.

Bekijk de presentatie van Carlijn de Groot 

“Als pedagoog moet je dus kijken naar de emotie achter het gedrag, in plaats van je blind te staren op het negatieve en te komen sancties.”

Joy

ZEGGENSCHAP 

Ook praktijkpartner Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond maakt werk van het versterken van de schoolloopbanen van hun jonge cliënten. Uit ons onderzoek in 2021 bleek dat het gebrek aan zeggenschap een van de grootste knelpunten is die jongeren ervaren die niet thuis wonen. Zij vertelden dat levensbepalende beslissingen óver hun hoofd heen genomen worden, ook als het gaat om hun schoolloopbaan. Jeugdbeschermer Sandra van Vreeswijk presenteerde het initiatief van JBRR om hierin verandering te brengen. In twee teams vindt een pilot plaats om bij elke beslissing tot uithuisplaatsing, overplaatsing of gesloten plaatsing de schoolontwikkeling, ambities en dromen te bespreken met het kind en de ouder. Ook de oude en nieuwe school worden in dit gesprek betrokken.

Bekijk de factsheet

De cocreatiegroep van Albeda-Enver gaf geen presentatie, maar was wel goed vertegenwoordigd in het publiek. In september gaan zij vol elan verder met het doorontwikkelen van de bouwsteen waarbij uithuiswonende studenten een eigen coach kiezen bij de start van de opleiding. Een KEK idee: Kies je Eigen Kompas.

EEN VLIEGTUIG ALS KLASLOKAAL 

Een vliegtuig als klaslokaal. Lekker relaxed leren vanuit je bed, zitzak of met z’n allen op krukken aan de bar. Een muur in regenboogkleuren en een eigen plek voor de klassenhond. In het onderzoek naar traumasensitief onderwijs van Esmee van de Ree vertellen kinderen van de Bergse Veld School hoe hun droomlokaal eruit ziet.

Esmee is een van de achttien studenten Social Work van Hogeschool Rotterdam die afgelopen jaar afstudeeronderzoek (bachelorproef) deden vanuit Stay on track. Op het Stay on track Zomersymposium op 15 juni presenteerden zij hun onderzoek en handelingsalternatieven.

De studenten hebben onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen zorg en onderwijs, naar het betrekken van het netwerk bij de (school)loopbaan en de overstap naar passend onderwijs.

Ze hebben creatieve beroepsproducten ontwikkeld zoals een loopbaanoriëntatiespel voor jongeren op woongroepen en interculturele gesprekskaartjes om ouders en dochters met elkaar in gesprek te brengen: ‘Kunt u een ding van mij noemen waar u trots op bent?’ ‘Wat deed u toen u mijn leeftijd had?’ 

 

 

“Wat mooi om te zien hoe de studenten met luchtige, creatieve ontwerpen komen om toch zware onderwerpen aan te gaan.”

Thaisja

POSITIEF NAAR DE TOEKOMST  

Inspirerende onderzoeken en initiatieven, vonden ook de drie ervaringsdeskundige jongeren, die aan het symposium hebben deelgenomen. Op grond van hun eigen ervaring in onderwijs en jeugdzorg reflecteerden ze op de presentaties van studenten en professionals en gingen begeleid door gespreksleiders Joy Cederboom en Thaisja Suart met de zaal in gesprek.

En hoewel ze kritisch waren over hun ervaringen met jeugdzorg en onderwijs, keken ze positief naar de studenten: deze startende sociaal werkers hebben laten zien dat ze hun ogen, oren en hart openstellen voor de mensen met wie ze gaan werken.

“De opmerking van Shaney, dat niet iedereen sociaal werker mag worden, is me bijgebleven. Ik ben het daar helemaal mee eens”.

Yorrick

KERNTEAM STAY ON TRACK  

Stay on TRACK is een vierjarig project gefinancierd door ZonMw. Het symposium is georganiseerd door het kernteam van Stay on track dat op dit moment bestaat uit Yorrick Klinger, Joy Cederboom, Thaisja Suart en Szabinka Dudevszky (projectleider a.i). Met dank aan Gloria, Carlijn de Groot (iHUB), Sandra van Vreeswijk (JBRR), de ervaringsdeskundige jongeren, Anika, Bianca Damen, Jan Veldkamp en alle studenten van Stay on Track.

IK MIS WIJ

Ter afsluiting de mooie Spoken Word van Thaisja Suart over de pijn als moeder en kind gescheiden worden.  

Meer info? Zelf meedoen?

Wil je meer informatie? Of heb je als jongere, ouder of professional goede ideeën voor de praktijk en wil je (een keer) meedoen met Stay on track? Neem dan contact op met:


Szabinka Dudevszky 
www.hr.nl/stayontrack

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen