Menu English

Openbare les Martine van der Pluijm

13 februari 2024

Het lectoraat ‘Samenwerken aan een taalrijke omgeving voor jonge kinderen’ is in 2023 van start gegaan. Op 13 februari vertelt lector dr. Martine van der Pluijm met haar openbare les ‘Voor ieder kind een stevig taalhuis’, wat zij met dit lectoraat voor ogen heeft en licht zij de onderzoeksagenda toe.

Scholen en kinderopvangorganisaties hebben de belangrijke taak om de taalontwikkeling van alle kinderen te ondersteunen. Hoewel er veel aandacht is voor kansengelijkheid, lukt het nog niet goed om de ongelijkheid tussen kinderen daadwerkelijk te verkleinen. Hoe kan dit beter? In de openbare les doet Martine voorstellen om de huidige aanpak voor jonge kinderen te versterken. Op school en thuis. Martine zal vertellen hoe zij, samen met de partners van Leerschool Rotterdam-Zuid en andere partners in de praktijk en opleidingen, onderzoekend werkt aan een taalrijke omgeving voor alle kinderen.

Inspiratiesessies voorafgaand aan de openbare les

Voorafgaand aan de openbare les ben je van harte welkom deel te nemen aan één van de zes inspiratiesessies. Vier sessies vinden plaats op basisscholen in Rotterdam en twee sessies vinden plaats op Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark.

Vier leerscholen die verbonden zijn aan de Leerschool Rotterdam-Zuid openen op 13 februari voorafgaand aan de openbare les hun deuren voor bezoekers. Medewerkers en directie van  verwelkomen je graag om je mee te nemen in de aanpak en het onderzoek op deze scholen.  

In de Leerschool Rotterdam-Zuid werken basisscholen, van de Rotterdamse schoolbesturen BOOR, PCBO Rotterdam-Zuid, RVKO en Sipor, samen aan het verbeteren van het taalonderwijs. Hun ambitie: écht het verschil maken om alle kinderen te helpen hun taal te ontwikkelen. Ze willen kennis uit onderzoek beter benutten, nieuwe kennis ontwikkelen over wat werkt in de grootstedelijke situatie en (aankomende) leraren zo goed mogelijk toerusten om effectief taalonderwijs te bieden. 

De scholen werken in professionele leergemeenschappen samen met onderzoekers en opleiders van Hogeschool Rotterdam, Thomas More Hogeschool, Hogeschool Inholland en Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanuit de leergemeenschappen start onderzoek dat aansluit bij de vragen van de scholen.  

In deze deelsessies maak je kennis met één van de deelnemende basisscholen die verbonden is aan de Leerschool Rotterdam-Zuid en vertellen de leraren over wat deze samenwerking betekent voor hun school. Na inschrijving volgt een bericht over de precieze locatieschool en het adres waar je verwacht wordt.

Je ontvangt uiterlijk 1 week voorafgaand aan de bijeenkomst de exacte locatie per mail. 

 

 

 

In de sessie ‘Thuis in Meertaligheid’ stimuleren Frederike Groothoff (LangWhich) en Hozan Khalid (HefGroep KindeRdam) je om de stappen van de aanpak Thuis in Taal door een meertalige en multiculturele bril te bekijken. Waarom is het belangrijk om ouders/verzorgers te stimuleren om in hun thuistaal met hun kind te praten tijdens de ouder-kindactiviteiten op de groep? Welke dilemma’s ervaren professionals met het omgaan met meertaligheid? Frederike en Hozan laten zien dat iedere taal ertoe doet en dat álle talen welkom zijn. Ze geven voorbeelden hoe je het hele talenrepertoire van de kinderen in de groep kunt onderzoeken en inzetten en hoe je ouders en verzorgers kunt ondersteunen bij het meertalig opvoeden. Frederike en Hozan planten graag zaadjes voor bewustwording rondom de specifieke ondersteuningsbehoefte van meertalige gezinnen, maar je gaat niet weg zonder praktische handvatten om meteen mee aan de slag te gaan. 

Tijdens de sessie ‘Thuis in Taal & kansengelijkheid’ nemen Nienke Dek van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) en David Kranenburg van Actief Ouderschap je mee langs de theorie over gelijke kansen en het belang van samenwerken met ouders aan de taalontwikkeling van hun kinderen. Zij tonen paktijkvoorbeelden, tips en tools van de Thuis in Taalaanpak uit het hele land.  

Taal begint thuis. Wetenschappers wijzen al langer op de belangrijke rol die ouders spelen in de taalontwikkeling van jonge kinderen. Niet als vervanger van de leerkracht, maar omdat de informele liefdevolle relatie thuis zoveel invloed heeft op de taalontwikkeling, op de korte en lange termijn. Maar er zijn grote verschillen in de taal die kinderen vanuit huis meekrijgen. Deze verschillen blijven ook zichtbaar in latere fasen van het leven van kinderen en dit kan leiden tot kansenongelijkheid. Het samenwerken met ouders kan voor scholen een belangrijke aanvulling zijn om hun taalonderwijs te versterken.   

Hoewel de aanpak relatief eenvoudig is, vraagt het samenwerken met ouders aan de taalontwikkeling van kinderen om met een andere bril te kijken naar kinderen, de taalomgeving thuis en het geven van onderwijs. Samen met de deelnemers wordt verkend welke kansen er zijn om deze andere kijk op onderwijs te stimuleren en welke drempels er zijn. Wat hebben professionals in scholen, kinderopvang en in beleid nodig om deze ontwikkeling te ondersteunen? 

Programma

13.00 uur Inspiratiesessies
15.00 uur Inloop openbare les
15.30 uur Start openbare les
16:45 uur Borrel

 

Details

Datum Dinsdag 13 februari 2024

Locatie
  • Inspiratiesessies 13:00-15:00 uur op diverse locaties in Rotterdam
  • Openbare les 15:30 - 17:00 uur in Atrium, Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark, Burgemeester s'Jacobsplein 1