Menu English

Succesvol opleiden

Openbare les Ellen Klatter en Mariëlle Theunissen
06 juli 2017

Op 22 juni jl. gaven onderwijskundigen Mariëlle Theunissen en Ellen Klatter in een meer dan goed gevulde zaal hun openbare les in de Science Tower in Rotterdam. Twee aansprekende thema's werden behandeld: Samen Opleiden en Studiesucces.

Samen opleiden 

Aan de hand van storytelling leidt Ton Roelofs - directeur Onderwijs PENTA College – de rede van Mariëlle Theunissen voor het lectoraat Samen Opleiden in. Hij schetst een case waarbij hij drie aspecten benoemt die volgens hem de meerwaarde van samen opleiden bepalen: de ontwikkeling van de beroepsidentiteit in verschillende contexten: wie wil je zijn als leraar? De ontwikkelingsbekwaamheid (het zogenaamde leven lang leren) en de koppeling van een leven lang leren aan schoolontwikkeling en personeelsbeleid.

In haar lectorale rede onderschrijft Mariëlle bovengenoemde aspecten en werpt een licht op de meerwaarde van samen opleiden, welke zij aan de hand van een model presenteert. In dit model staan de student, de opleidingsschool en de lerarenopleiding centraal. De onderlinge samenhang van deze drie moet leiden tot een aanscherping van het werkplekcurriculum van de opleidingsschool om leraren goed voor te bereiden op de praktijk (van die school). Welke curriculumonderdelen ondersteunen het beoogde leerproces? Hier zal het lectoraat zich de komende jaren over buigen.…

Het beeld van een zandloper komt regelmatig terug tijdens de middag. Mariëlle gebruikt deze als metafoor voor het samen opleiden. De student doet aan de bovenkant praktijkkennis op, deze wordt in het midden gefilterd door de opgedane theorie, waardoor de praktijktheorie vervolgens verrijkt wordt. Door deze zandloper om te draaien, herhaal je dit proces. Oneindig.

Studiesucces

Het lectoraat Studiesucces is ontstaan vanuit hogeschoolbrede aandacht op dat thema. Om die reden wordt Ellen Klatter door Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam geïntroduceerd. Bormans wil in zijn verhaal niet de nadruk leggen op de stijgende cijfers van studie-uitval, maar wil graag de maatschappelijke werkelijkheid achter deze getallen belichten. Welke studenten hebben we als hogeschool niet kunnen begeleiden naar een diploma? Bormans stelt voor het vraagstuk te herdefiniëren tot de vraag of het hbo-onderwijs voldoende kansen biedt voor iedere student om een studie aan de hogeschool te volgen.

Voor een student heeft studiesucces een andere betekenis dan voor een docent. Maar wat verstaat het hbo onder succes? Volgens Ellen Klatter is studiesucces afhankelijk van de beoogde doelstellingen en het perspectief waar vanuit dat wordt bekeken. Er is namelijk pas sprake van studiesucces als deze beoogde doelstellingen zijn bereikt.

Ook Klatter gebruikt de zandloper als beeld, echter omgekeerd. Een succesvol onderwijs- en ontwikkelproces wordt afgerond met een diploma, het smalle deel van de zandloper, waarna men overgaat tot een vervolgstudie of een baan. Door de zandloper te keren is er sprake van een ‘leven lang leren’. Het onderzoek van het lectoraat richt zich de komende periode op drie onderwerpen: de aansluiting van het mbo op het hbo, de ‘alignment’ (verbinding) tussen doelstellingen van het onderwijs en de kwaliteit van het onderwijsproces, en de pedagogische oriëntatie van teams, wat de basis vormt van het onderwijsproces.

Angelien Sanderman, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam, sluit de middag af met de conclusie dat beide lectoraten veel met elkaar gemeen hebben: goed opgeleide docenten die hun studiesucces weten te verzilveren en zo tot kwalitatief goed onderwijs komen in verbinding met studenten.

Aanwezigen ontvangen ter attentie een kleine zandloper met de boodschap die deze middag centraal heeft gestaan: “blijf leren, draai ‘m op tijd om!”

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen